1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Історія клініки терапії починається з 1955 року, коли на базі 408 військового госпіталю було створено третє терапевтичне відділення, яке очолив полковник медичної служби Степан Васильович Бригиневич.
Бригиневич С.В. закінчив в 1922 р.  Київський медичний інститут, працював у Гомельському військовому госпіталі лікарем-терапевтом. З 1942 по 1943рр. служив начмедом, потім - начальником військового евакогоспіталю № 1153 «для поранених в кінцівки». З 1943р. був начальником великого евакогоспіталю № 3588  «голова-хребет». Після закінчення війни в 1946 р. продовжив службу старшим ординатором терапевтичного відділення 408-го ОВГ КВО. В 1949 р. п/п-к м/с С.В. Бригиневич очолив 2-е терапевтичне відділення цього є госпіталю.  У 1955 р. число штатних терапевтичних ліжок у госпіталі зросло з 395 до 450 та для надання повноцінної терапевтичної допомоги двох відділень було недостатньо, тому в штат 408 ОВГ було введено 3-є терапевтичне відділення, яке  очолив Бригиневич С.В.
У третьому терапевтичному відділенні в основному лікувалися старші офіцери і генерали з поєднаною патологією внутрішніх органів і систем, із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, гострими захворюваннями легень, з ендокринною патологією, з захворюваннями гепато-біліарної системи, неспецифічними захворюваннями легень, нирок, отруєннями.
Крім того лікувалися хворі із закритою формою туберкульозу легень, проводилася до 1959 р. військово-лікарська експертиза.
У 1959 р.Бригиневич С.В..
звільнився з армії у відставку через хворобу.
З 1960 року 3-є терапевтичне відділення очолив п/п-к м/с  К. Г.Тахчи, який  в  тому ж році був переведений на посаду начальника 1-го терапевтичного відділення.
З 1960 р. начальником відділення призначений п-к м/с Володимир Васильович Задоянний, який обіймав до цього посаду начальника 1-го терапевтичного відділення.
Задоянний В.В. у 1942 р.  закінчив перший Київський медичний інститут, після закінчення навчання був направлений на фронт в 171 стрілецький полк лікарем полкового медичного пункту (район Старої Русі) Північно-Західного фронту, пізніше в Східну Пруссію (у 1944р.). Війна для В.В. Задоянного закінчилася в 1945 р. під Кенігсбергом. Після закінчення війни п'ять років командував Госпітальним взводом медсанбату в Північній групі військ,  а у  1951 р. призначений ординатором, а потім старшим ординатором терапевтичного відділення Полтавського госпіталю. З 1954 по 1958 роки - очолював терапевтичне відділення в Харківському Військовому госпіталю. З 1958 р. був на посаді начальника 1-го терапевтичного відділення 408 ОВГ м.Київ.  З 1960 по 1971 рр. В.В. Задоянний  очолював третє терапевтичне відділення.  У 1971 році заслужений лікар УРСР В.В. Задоянний по заміні відбув до Групи Радянських військ у Німеччині, а начальником відділення був призначений п/п-к м/с Олег Сергійович Годунов.
Олег Сергійович Годунов.
закінчив Куйбишевський медінститут у 1952 році, потім продовжив службу і навчання слухачем Військово-медичного факультету при Куйбишевському державному медичному інституті. Після закінчення ВМФ в 1954 р. служив на посадах ординатора, а потім - командира Госпітального взводу медико-санітарного батальйону в Групі Радянських військ у Німеччині.
З 1960 по 1962 рр. - слухач факультету удосконалення лікарів військово-медичної академії ім..С.М. Кірова.
Потім служив начальником терапевтичного відділення в гарнізонному госпіталь, а з 1967 по 1970р. - старшим ординатором групового військового госпіталю в Німеччині.
А.С. Годунов очолив третє терапевтичне відділення 408 ОВГ КВО з 1972 по 1974 рр.
Потім керував 4-м терапевтичним відділенням 408 ОВГ КВО.
У 1974 році відділення очолив п/п-к м/с Іван Кузьмич АсаулюкІ.К.Асаулюк  закінчив Вінницький державний медичний інститут у 1952 р., продовжив навчання слухачем військово-медичного факультету при Харківському державному медичному інституті. Після закінчення ВМФ служив в Далекосхідному військовому окрузі (м. Порт-Артур, Камчатка) лікарем-ординатором Госпітального взводу медико-санітарного батальйону. З 1958р. служив начальником відділення, а потім начальником медичної частини, заступником начальника з медичної частини санаторію «Паратунка». З 1962 по 1963 рр.-старший ординатор терапевтичного відділення Харківського військового госпіталю. Закінчив Військово-медичну академію імені С.М. Кірова. Потім працював на посаді старшого ординатора 3-го терапевтичного відділення 408 ОВГ. З 1974 по 1975 рр. очолив 3-є терапевтичне відділення, а з 1976 р. став провідним терапевтом госпіталю, змінивши на цій посаді Костянтина Георгійович Тахчи.
Історія загальнотерапевтичної клініки Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України починається з червня 1988 року, коли на базі третього терапевтичного відділення було створено друге пульмонологічне відділення на 70 ліжок для лікування хворих із захворюваннями органів дихання. З утворенням в ГВКГ клінік, пульмонологічне відділення для лікування гострих захворювань органів дихання отримало назву терапевтичне з новим штатом на 60 ліжок, і з березня 1996 року відділення увійшло до складу клініки внутрішніх хвороб, як загальнотерапевтичне відділення для лікування хворих із захворюваннями органів дихання, серцево- судинної системи, шкірних хвороб, а також хворих зі складною поліорганної патологією. З 1999 року відділення реорганізовано в клініку загальнотерапевтичну, яка стала лікувально-діагностичним центром для хворих терапевтичного профілю: для лікування хворих з комбінованими захворюваннями внутрішніх органів, і особливо з неясним діагнозом.
З 1988 року по 2012 рік начальником клініки був полковник м/с, к.м.н., заслужений лікар України Стефанюк М.Ф.
Уявлення про структуру хворих, які лікуються у клініці може дати перелік нозологічних форм, налічує 52 захворювання - це переважно захворювання серцево-судинної системи (49.7%), а також захворювання органів дихання (22,9%), захворювання травного тракту (13,9 %), інші захворювання (13,5%).
Щорічно в клініці проходять обстеження та лікування 1100-1200 хворих. Тут надається терапевтична допомога багатопрофільного характеру, діагностується близько 50 нозологічних одиниць. Оснащення клініки і госпіталю дозволяє на сучасному рівні в найкоротші терміни провести комплексне обстеження і лікування хворих. Крім медикаментозного лікування в клініці широко застосовуються немедикаментозні методи лікування: фізіотерапевтичні, ЛФК, масаж, гіпербарична оксигенація та інші.
Роботу клініки забезпечує великий колектив: 5 лікарів, 15 медичних сестер, 10 санітарок, 5 сестер-буфетниць.

Начальником клініки загальнотерапевтичної з 2012 року є полковник медичної служби, к.м.н., лікар-терапевт вищої категорії  та лікар-кардіолог вищої категорії Антоненко Людмила Петрівна, стаж роботи 23 роки.
Антоненко Л. П. закінчила Київський медичний університет у 1988 році, навчалася у клінічній ординатурі. З 1989 по 1992 роки працювала у військовому госпіталі у м. Вільнюсі, переймала досвід у провідних лікарів-кардіологів Прибалтики. У подальшому, 5 років працювала ординатором інфарктного відділення Головного військового клінічного госпіталю МОУ та 4 роки старшим ординатором у відділенні реанімації та інтенсивної терапії (для терапевтичних хворих) клініки кардіології ГВКГ. Має великий досвід надання невідкладної медичної допомоги.
Має викладацький досвід. 2 роки працювала асистентом кафедри госпітальної терапії № 1, викладала кардіології, нефрології, гематології, гастроентерологію, ревматології студентам медичного університету.
У 2005 році захистила дисертацію по кардіології.

За час існування клініки в ній трудилися і трудиться ціла плеяда військових терапевтів, які отримали тут професійне становлення, а потім продовжили службу на інших посадах в ГВКГ та інших медичних установах.
Старшим ординатором відділення з 1993 по 1998 роки був п/п-к м/с В.А.Чиж, переведений в подальшому на керівну посаду в госпіталь Служби безпеки України. Його змінив п/п-к м/с А.Г.Голод (1998-2004рр.), який продовжив службу начальником ВРіТ (для терапевтичних хворих) ГВКГ. З 2004 по 2012 рік на посаді старшого ординатора клініки працювала п/п-к м/с, к.м.н., лікар-кардіолог вищої категорії Антоненко Л.П., яка була переведена з відділенні реанімації та інтенсивної терапії (для терапевтичних хворих) клініки кардіології ГВКГ, де працювала з 1992  по 2004 рр.
Ординаторами клініки були п/п-к м/с  Банников В.М. (1996-1998 рр.), який був призначений начальником терапевтичного відділення клініки амбулаторної допомоги госпіталю, а з 2007 року - начальником медичної частини Ірпінського госпіталю; м-р м/с Комінко Л.В. (1998-2000 рр.), у подальшому переведена на посаду старшого ординатора нефрологічної клініки; м-р м/с Рудакова Т.В. (2000-2006 рр.), яка була переведена на посаду старшого ординатора відділення функціональної діагностики, з 2006 року на посаді ординатора працює капітан м/с КобірніченкоЮ.А.
З перших днів роботи клініки працювала в ній лікар вищої категорії, досвідчений терапевт Джулай В.М., (1987-2007 рр.), яка зараз перебуває на заслуженому відпочинку. У клініці працюють лікарі ординатори: лікар-терапевт вищої категорії: Пруська Л.І., Боднарчук Н.А., з 2002 року - Семенець А.Л. Велику роботу в клініці проводять досвідчені медичні сестри вищої категорії: Богдан М.С., Завгородня І.Г., Кириченко А.І., Коваленко В.Г., старша медична сестра Шрамко О.І.
Старші медичні сестри, які працювали в клініці: Бойчак Т.Я., Соколовська В.А., Панюкова О.М., Білокоз І.В., Фролкова А.А.
З 2004 року старша медична сестра клініки - Шрамко О.І., (зараз знаходиться у декретній відпустці). У клініці працюють медичні сестри: Богдан М.С., Завгородня І.Г., Кириченко А.І., Коваленко В.Г., Леонтьєва Т.В., Стефанюк О.А., Смоляр,  які професійно, відповідально виконують свої обов'язки, з великою теплотою і повагою ставляться до хворих, користуються повагою у співробітників і хворих.
Сестра-господиня: Поліщук Н.А. проводить нелегку роботу по забезпеченню нормальної життєдіяльності клініки.
Молодші сестри з догляду за хворими: Бойко А.Ф., Теплюк О.М., Приходько С.І., Носач Л.А., Терещенко В.М., Терещенко Н.М., Кирпач В.В., Ситник Л.М., Скалій Л.П., Даниленко О.М. - Це люди, без праці яких не могла б існувати клініка, люди, які виконують саму нелегку, але таку потрібну роботу.
Офіціантки-буфетниці: Запольська Т.Д., Омельянчук Г.А., Хільченко А.А. - організовують харчування хворих.
Клініка є базою для навчання студентів Національного медичного університету, лікарів-інтернів української академії.
У клініці проводиться науково-практична робота, виконано 2 дисертаційні роботи.

 

 

 

<