1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Рентгенодіагностичне відділення починає свою історію з 1899 р., коли лейб-хірург Великої Княгині М.В.Соломка відкрив в КВГ кабінет для рентгенізації. Першим спеціалістом з рентгенодіагностики був молодий лікар, штабс-капітан Богаєвський Олексій Якович, який очолював спочатку рентгенівський кабінет, потім рентгенівське відділення до 1926 року.
Першим штатним рентгенотехніком з 1921 по 1935 рік був К.Л.Іванов, який ще багато років працював в госпіталі по іншій спеціальності (до 1955 року).
Рентгенівську службу госпіталя в 1927- 1954 р. очолює видатний рентгенолог та радіолог країни Микола Федорович Заркевич.
В 1934 р. начальник відділення Микола Федорович Заркевич заслужено вважається піонером в розробці методу флюорографії не тільки в Україні, а й в колишньому Радянському Союзі.
В 1954-1968 р. в госпіталі було вже 5 діагностичних кабінетів. Впроваджуються та широко використовуються спеціальні методики досліджень: пієлографія, енцефалографія, холецистографія, холангіографія, бронхографія, артропневмографія, томографія, сіалографія, крупнокадрова флюорографія та ін. Відділення очолив полковник медичної служби Бобров Петро Степанович. В цей час було розгорнуто 10 кабінетів та 17 рентгенівських апаратів
Рентгенологічну службу госпіталя в 1968-1973 р. очолював полковник медичної служби Усенко Олександр Григорович. Впроваджується лінійна томографія, дослідження шлунково-кишкового тракту в умовах подвійного контрастування, рентгенографія опорно-рухомої системи з прямим збільшенням зображення.
Рентгенологічну службу в госпіталі в 1973-1993 р. очолив доктор медичних наук, полковник медичної служби Полєжаєв Володимир Григорович, з 1992 по 1993 рік – головний рентгенолог МО України Впроваджуються такі методи як ретроградна холангіопанкреатографія (РХПГ), рентгенографія кісток з прямим збільшенням, селективна ангіографія, рентгеноендоваскулярні втручання тощо.
Рентгенівську службу в 1993-1994 р. очолив полковник медичної служби Ступаренко Володимир Андрійович. Відділення оснастилося сучасним рентгенівським комплексом з цифровою обробкою інформації «Сіреграф Д3» фірми Сіменс, який дозволяє проводити в повному обсязі всі рентгенодіагностичні дослідження із зменшенням променевого навантаження на хворого, значно скорочує час обстеження та дозволяє отримувати якісні рентгенівські знімки. Цей апарат надав можливість розвивати ангіографічні обстеження і впроваджувати нові методики в лікуванні важкохворих та онкологічних хворих, а саме:

  • черезкатетерна суперселективна інтраартеріальна інфузійна хіміотерапія раку прямої кишки, сечового міхура;
  • черезкатетерна хіміоемболізація первинних пухлин печінки та метастазів раку печінки;
  • черезкатетерна емболізація пухлин нирок;
  • черезкатетерна терапія при септичних, абсцедуючих, перитонеальних станах;
  • черезкатетерна емболізація печінкових та селезінкових артерій при цирозі печінки.


Рентгенівську службу в 1994-1997 р. очолив полковник медичної служби Шумейко Микола Федорович. В цей період відділення отримало 2 рентгенівські апарати UD-150L фірми Шимадзу та сучасний рентгенівський апарат «Сірескоп СХ» фірми Сіменс, який розміщений в клініці урології та нефрології. В 1996 році був отриманий рентгенівський пересувний апарат «Опескоп-50Н», переданий в ендоскопічне відділення для видалення камінців з загального печінкового протоку.
З 1997 року по теперішній час начальник рентгенодіагностичного відділення полковник медичної служби Ігнатенко Петро Михайлович. В 1998 році до складу рентгенодіагностичного відділення увійшли рентгенівські кабінети поліклініки. Відділення отримало сучасний рентгенівський апарат «Сірескоп СХ» фірми Сіменс, розміщений у відділенні гнійної хірургії, та UD-150L30 ЕХ з флюорографічною приставкою фірми Шимадзу, розміщений в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги. Отримання цих апаратів дало можливість зменшити переміщення хворих для обстеження по території госпіталю, особливо туберкульозних. Ретгенівські апарати, розміщені в даних відділеннях, стали працювати як профільні. Рентгенологічні дослідження проводяться з використанням сучасних рентгенівських касет фірми Кодак з зеленочутливою рентгенівською плівкою, що дозволяє зменшити променеве навантаження на пацієнта в 4-5разів. Фотообробка рентгенівської плівки проводиться на сучасних проявочних машинах фірми Кодак.
В даний час до складу рентгенодіагностичного відділення центру променевої діагностики і терапії ГВКГ входять 11 рентгенівських кабінетів (у приймальному відділенні, в клініках: урології та нефрології, пульмонології та фтизіатрії, інфекційних хвороб, в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги, ПРК тощо). В 1998 році отриманий апарат рентгенівський пересувний «Сіремобіль 2000», який був переданий в клініку травматології для проведення якісних оперативних втручань на опірно-рухомому апараті. В 1998 році відділення змінило назву на рентгенодіагностичне відділення. Сьогодні у відділенні працюють 7 лікарів-рентгенологів (6 мають вищу кваліфікаційну категорію), 17 рентгенолаборантів (16 мають вищу кваліфікаційну категорію), 2 архіваріуса, 1 сестра-господарка, 5 молодших сестер по догляду за хворими.
Основним завданням відділення є проведення своєчасного планового та невідкладного рентгенологічного обстеження хворих: сучасні рентгенологічні дослідження ОГК, шлунково-кишкового тракту, R-графія легень, черепа, хребта, сечо-статевої системи, суглобів та кісток, флюорографія ОГП, виконання спеціальних методів дослідження з використанням контрастних речовин. Невідкладна рентгенодіагностика в госпіталі організована цілодобово. Для цього в приймальному відділенні працює рентгенівський кабінет, де цілодобово працює рентгенолаборант та виконує всі рентгенівські дослідження, крім рентгеноскопій та томографій. Знімки описуються лікарем-рентгенологом на наступний день при плановому дослідженні, а в невідкладних випадках викликається черговий на дому лікар-рентгенолог.

<