1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

26 жовтня 1973 р. відповідно до наказу № 363 начальника 408-го Окружного військового госпіталю з метою покращення організації спеціалізованої кардіологічної допомоги було організовано відділення невідкладної кардіології. Спочатку воно було розгорнуто на 40 штатних ліжок. До особового складу відділення входили начальник, два лікаря-ординатора, одна старша медична сестра, дев'ять медичних сестер і десять осіб молодшого медичного персоналу.
Згідно з новозатвердженим штатом № 27/939 від 1979 р. відділення було перейменовано у відділення невідкладної терапії. У подальшому воно декілька разів реорганізовувалось і з 1998 р. увійшло до складу клініки кардіології.

Наведемо коротку хронологію назв відділення за роки його існування: 5-е терапевтичне відділення (1973 - 1979 рр.); відділення невідкладної терапії (1979 - 1992 рр.); відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих, інфарктне відділення та відділення реабілітації для кардіологічних хворих (1992-1996 рр.); відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих клініки кардіології ГВКГ МО України (з 1996 р. і до теперішнього часу).

Першим начальником та ініціатором створення відділення був полковник медичної служби Зелім-Хан Ілліч Калоєв, що керував ним протягом 12 років (до 1985 р.).

Під керівництвом 3. І. Калоєва у різні роки в відділенні працювали лікарі А.Т. Голубовський, Н.Я. Волощинський, Б.А. Бабійчук, В.Я. Перекрестов, А.А. Коровін, М.В. Тихоненко, І.3. Політов, О.В. Гуцал. Незважаючи на важкі умови праці, велику нестачу кадрів середнього та молодшого медичного персоналу, керівництво відділення давало змогу навчатися, і п'ятеро медсестер відділення закінчили Київський медінститут. З теплотою згадує Зелім Ілліч і молодого студента С.Л. Дахнова, якій працював тоді у відділенні медбратом, а згодом став заступником начальника ГВКГ, начальником Центрального Одеського військового госпіталю.
Колектив 5-го терапевтичного відділення (1975 р.).

Колективом медсестер керувала досвідчена старша медична сестра Г. Ф. Кушнір. З нею працювали медсестри Т. І. Куриленко, М. М. Воронова, А. С. Тоболіна, Н. І. Оксюта, Н. В. Мойсеєнко та ін. Н. В. Мойсеєнко, як і сестра-господарка Г. М. Тимченко, працювала у відділенні з початку його становлення і до теперішнього часу.

Відділення невідкладної терапії складалося із блоку реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ), післяблочних палат для інтенсивного спостереження і палат для хворих, що знаходилися в періоді функціонального відновлення та реабілітації. Таким чином, за період лікування хворого у відділенні, в міру його одужання, передбачалося трьохетапне переміщення: ВРІТ - післяблочна палата - палата реабілітації.

На початкових етапах функціонування відділення до нього госпіталізувались хворі з інфарктом міокарда та іншими захворюваннями органів кровообігу, ускладненими серцевою астмою, набряком легень, гострою судинною недостатністю, пароксизмами розладів серцевого ритму та провідності.
Протягом багатьох років, починаючи з 1974 р., відділення невідкладної терапії займало провідне місце в госпіталі по організації науково-практичної та раціоналізаторської роботи та по впровадженню новаторських методів діагностики та лікування.

При створенні палат інтенсивної терапії персонал відділення пройшов спеціальну теоретичну та практичну підготовку. Лікарі оволоділи методикою інтубації трахеї, штучної вентиляції легень, а пізніше й методикою постановки підключичних катетерів, електричної кардіостимуляції, планової кардіоверсії. Медичні сестри освоїли техніку інфузійної та кисневої терапії, переливання крові, оволоділи масочним методом штучного дихання, технікою непрямого масажу серця, виробили єдині принципи спостереження за хворими.

Була розроблена та впроваджена «Карта інтенсивної терапії», в якій відмічалась динаміка основних клінічних та лабораторних змін лікування, що проводилось.

В 1973 р. у відділенні, вперше в окрузі, була проведена планова кардіоверсія, встановлено тимчасовий кардіостимулятор. У повсякденну практику введені нейролептанальгезія, тримекаїнова блокада при стенокардії. Також були впроваджені та використовувались індивідуальні прибори, якими забезпечувались хворі перед сеансом лікувальної ходьби або ЛФК, а показники гемодинаміки реєструвались на моніторах, що встановлені в ординаторській відділення.

Відділення невідкладної терапії 408-го ОВГ стало одним з перших серед військових госпіталів МО СРСР, де застосовувався автоматичний аналіз серцевого ритму за допомогою ЕОМ! На республіканській науковій конференції «Застосування радіоелектроніки в області медичних і біологічних досліджень» (16 - 18 листопада 1976 р., м. Київ) 3. І. Калоєв, Ю. Є. Д'яченко, А. А. Вернигор разом з співробітниками експериментальної лабораторії госпіталю (завідуючий - Б. ПІ. Лазаретник), що розробив цей метод, представили доповідь «Застосування математичного аналізу серцевого ритму для оцінки дії строфантина та ізоптина при інфаркті міокарда з використанням спеціалізованої міні-ЕОМ».

У різні роки відділення відвідали такі видатні вчені, як академіки: Б. Є. Патон, М. М. Амосов, Є. І. Чазов, Ф. І. Комаров, Л. Т. Малая, Є. В. Гембицькій, А. І. Грицюк, В. А. Бобров, В. В. Фролькис, І. М. Ганджа, професори Н. К. Фуркало, Н. С. Заноздра, І. К. Следзевська, Г. І. Бурчішсьшій, Н. А. Гватуа, І. В. Мартинов, Є. Є. Гогін, Г. К. Алексеєв, Б. В. Конєв, А. І. Хазанов, А. І. Троіщмеький, В. А. Бєлов, А. П. Пелещук, К. К. Березовський, А. А. Яновеький, В. Н. Дзяк, К. Н. Амосова, Л. Ф. Коноплева, А. В. Руденко, С. Н. Фуркало, С. Н. Пархоменко, Л. Л. Сітар, Л. А. Стаднюк, І. І. Сахарчук. На базі відділення проходили «військове» стажування професори Є. В. Єрмаков, Л. В. Чірейкін.

3.І. Калоєв - автор понад 60 наукових робіт, понад 30 раціоналізаторських та винахідницьких пропозицій. У 2002 р. його нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня за участь в партизанському русі в 1942 р. у лісах Північної Осетії. За період служби в лавах Радянської армії отримав понад 20 медалей, знак «Відмінник охорони здоров'я СРСР» (1971 р.). У 1979 р. він удостоєний звання заслуженого лікаря УРСР.

<