1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Відділення проводить широкий спектр лікувальних заходів на сучасній апаратурі при наступних захворюваннях:
- замісна терапія гострої та хронічної ниркової недостатності;
- замісна терапія печінкової недостатності;
- стани, що потребують екстракорпоральної детоксикації (отруєння, інтоксикації різного походження);
- захворювання печінки;
- неврологічні захворювання;
- серцево-судинні захворювання;
- аутоімунні захворювання;
- наркотична залежність;
- шкірні хвороби;
- післяопераційні та післятравматичні септичні ускладнення.

Консультації щодо необхідності проведення методів еферентної терапії проводяться лікарями відділення.
Основний перелік операцій, що проводяться у відділенні:
- гемодіаліз;
- гемофільтрація;
- гемодіафільтрація;
- сепарація, адсорбція та діаліз плазми ("штучна печінка");
- гемосорбція;
- ізольована ультрафільтрація;
- плазмаферез (мембранний та дискретний);
- нормоволемічна гемоділюція;
При операціях та процедурах використовується лише одноразовий матеріал.
Регенерація печінки завдяки екстракорпоральній детоксикації Prometheus. Терапевтична система Prometheus - комбінація діалізу та адсорбції: високоефективне видалення водорозчинних та пов’язаних з альбуміном токсинів.
Галузі застосування:
-“Міст” до трансплантації;
-Інтоксикація (отруєння грибами, медикаментами);
-Гостра печінкова недостатність при хронічній печінковій недостатності;
-Гепато-ренальний синдром;
-Печінкова енцефалопатія;
-Prutitus intilerabilis.

Багатофункціональна система для замісної ниркової терапії
MultiFiltrate
MultiFiltrate – дає можливість використання широкого спектру     
високотехнологічних методик лікування:
-CVVH (безперервна вено-венозна гемофільтрація);
-CVVHD (безперервний вено-венозний гемодіаліз);
-CVVHDF (безперервна вено-венозна гемодіафільтрація);
-HV-CVVH (безперервна високооб’ємна вено-венозна        
                  гемофільтрація);
-MPS (мембранний плазмоферез);
      -HP (гемоперфузія);
-SCUF (ізольована повільна ультрафільтрація).

 Гемосорбція дозволяє лікувати:
    -Гострі отруєння;
    -Опікову інтоксикацію;
-Ниркову і печінкову недостатність;
    -Алкоголізм і наркоманію;
    -Краш-синдром;
    -Радіаційні та комбіновані ураження;
-Шкірні, алергічні, психічні та нервові захворювання.

Показаннями до проведення плазмаферезу є:
- тяжкі декомпенсовані стадії ендотоксикозу різного генезу (після      
поранень, травм, термічних вражень, отруєнь, радіаційних вражень та             
ін.);
- тяжкі генералізовані форми інфекційних захворювань;
- хронічні аутоімунні захворювання (бронхіальна астма, системні  
захворювання сполучної тканини, гематологічні захворювання та ін.);
- хронічний ендотоксикоз при захворюваннях печінки, нирок, легень;
- тотальний гемоліз та міоліз при отруєннях гемолітичними отрутами,   
синдромі здавлення та ін.

Загалом протягом року проводиться біля 3000 операцій екстракорпоральної детоксикації.

<