1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Апарат інтенсивної терапії гострого пошкодження нирок multiFiltrate.
В основі створення системи multiFiltrateлежать сучасні найдосконаліші технології.Система multiFiltrate призначена для виконання в умовах клініки процедур  екстракорпоральної  очистки крові (діаліза, фільтрації чи сорбції), інтегрована в апарат система управління цитратно-кальцієвою антикоагуляцією забезпечує можливість проведення надтривалих процедур. Поєднання оптимально підібраних протоколів лікування, розчинів та одноразових систем магістралей дозволяє проводити повний спектр процедур на апараті multiFiltrate.

 

 

З використанням системи multiFiltrate можливе проведення:

  1. Безперервної вено-венозної гемофільтрації (CVVH):

під час процедури фільтрат видаляється з крові методом конвективного масопереносу через мембрану фільтр Ultraflux AV. Заміщення видаленої рідини відбувається в режимі пре- чи постдилюції.

 

 

  1. Високооб’ємної безперервної вено-венозної гемофільтрації (pre-post CVVH):

високоефективна процедура, що дозволяє обмінювати до 9,6 літрів рідини на годину. Заміщення видаленої рідини відбувається одночасно в режимі пре- та постдилюції.

 

 

 

 

 

  1. Безперервного вено-венозного гемодіалізу (CVVHD):

процедура забезпечує ефективне видалення малих та середніх молекул методом дифузного масопереносу, навіть при малих потоках крові (100-120 мл/хв).

 

 

 

 

 

CVVHD EMiC 2: використання діалізатора Ultraflux EMiC 2 в комбінації  з процедурою CVVHD значно збільшує кліренс середніх молекул (бета2-мікроглобулін, інтерлейкін-6, міоглобін) завдяки чому за своєю ефективністю процедура не поступається чи навіть перевищує ефективність CVVH.

 

 

  1. Безперервної вено-венозної гемодіафільтрації (CVVHDF):

процедура основана на перевагах методів дифузного та конвективного масопереносу та дозволяє ефективно видаляти як малі, так і середні молекули. Заміщення рідини, що видаляється,  відбувається одночасно в режимі пре- чи постдилюції.

 

 

 

 

 

  1. Низькопоточного гемодіалізу з цитратно-кальцієвою антикоагуляцією (CiCa CVVHD):

додатковий модуль для управління регіональною антикоагуляцією. Цитрат формує комплекси з іонізованим кальцієм та блокує каскад згортання крові, в результаті чого забезпечується ефективна антикоагуляція в екстракорпоральному контурі, значно збільшується «час життя» фільтра та з'являється можливість направленого контролю кислотно-лужного стану пацієнта.

 

 

 

 

 

CiCa CVVHD EMiC 2: процедура об’єднує переваги низькопоточного гемодіалізу з цитратно-кальцієвою антикоагуляцією та високий кліренс середніх молекул, який забезпечується мембраною діалізатора Ultraflux EMiC 2.

  1. Мембранної плазмосепарації (MPS):

під час процедури відбувається видалення плазми пацієнта та одночасне її заміщення, наприклад, донорською плазмою.

 

 

 

 

  1. Гемосорбції, гемоперфузії (HP):

застосовується для елімінації токсичних субстанцій з цільної крові методом адсорбції при перфузії крові через колонку-адсорбер.

 

 

 

 

 

  1. Повільної безперервної ультрафільтрації (multiFiltrate SCUF)

процедура забезпечує “м'яку” дегідратацію шляхом повільного видалення рідини. Гемофільтр Ultraflux в сполученні з мінімальним об’ємом заповнення магістралей гарантує мінімальну швидкість ультрафільтрації.

Застосування даної системи в комплексному лікуванні тяжких хворих з поліорганною недостатністю дозволяє значно покращити результати лікування та знизити рівень смертності.

<