1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Гемодіаліз – метод детоксикації, оснований на принципі дифузного та фільтраційного переносу через напівпроникну мембрану низькомолекулярних токсичних субстанцій, електролітів та внутрішньо-судинної рідини з циркулюючої екстракорпоральної крові в діалізуючий розчин.
Основні синдромальні показання для застосування  гемодіалізу:

 • гостра ниркова недостатність будь якого генезу, ізотонічна гіпергідратація при захворюваннях серця, печінки, нирок, неправильне плазмозаміщення, при неефективній інтракорпоральній дегідратації;
 • гіперкаліемія внаслідок  недостатньої функції нирок, наднирників, надлишкового використання антагоністів альдостерону чи розчинів, які містять калій, при неефективності консервативної терапії;
 • азотемія продукційного та (чи) ретенційного генезу на фоні недостатності функції нирок.

Показання для проведення гемодіалізу:

 • гіперкаліемія;
 • метаболічний ацидоз, який не піддається корекції;
 • підвищення сечовини та креатиніну при одночасному зниженні добового діурезу до 500 мл;
 • ГНН;
 • термінальна стадія ХНН (креатинін більш 600 мкмоль/л, ШКФ < 10мл/хв., 15-20 мл/хв. у пацієнтів високого ступеню ризику - ЦД, системні захворювання, вік понад 60 років.

Протипоказання для проведення гемодіалізу:             
      а) абсолютні протипоказання:

 • тривала кровотеча;
 • крововилив у головний мозок;
 • інфаркт міокарду в гострому періоді (перші 3 доби).                 

            б) відносні протипоказання:

 • злоякісні новоутворення;
 • важкі психічні розлади.

            Нами широко  використовується гострий та хронічний гемодіаліз для лікування: ХНН термінальна стадія, ГНН будь-якої етіології (важкі травми, синдром тривалого роздавлювання, опікова хвороба, післяопераційні  ускладнення,  шок,   лептоспіроз, сепсис), гострі отруєння (барбітуратами, діхлоретаном, метанолом, етиленгліколем, з'єднаннями важких  металів та ін.).

<