1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА
НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМНОГО ГЕМОДІАЛІЗУ

Ваш лікар виявив, що Ви страждаєте хронічною нирковою недостатністю і рекомендує Вам почати лікування гемодіалізом. Цей документ, підписаний Вами, дозволяє проведення процедур гемодіалізу.
ПОЯСНЕННЯ:
ОПИС ОПЕРАЦІЇ: Гемодіаліз використовується для зменшення проявів ниркової недостатності. Гемодіаліз полягає в проходженні крові пацієнта через фільтр, де з неї видаляються шкідливі речовини, з одночасним поверненням очищеної крові пацієнтові. Операція виконується за допомогою апаратів «штучна нирка».
Існує декілька шляхів застосування гемодіалізу. Пацієнти, які страждають на хронічну ниркову недостатність, зазвичай отримують діалізне лікування через судинну фістулу або протез. Пацієнти з гострою нирковою недостатністю, або пацієнти з хронічною недостатністю, яким не сформовано судинну фістулу або протез, отримують діаліз через тимчасово встановлений катетер у центральній вені.
РИЗИК: Ризик і ускладнення, які можуть бути пов'язані із застосуванням гемодіалізу, описані нижче та полягають в наступному:
1.порушеня серцевого ритму, головний біль, підвищення артеріального тиску, короткочасна втрати свідомості, пов'язані зі змінами хімічного складу крові пацієнта та видаленням рідини.
2.кровотечі при роз'єднанні кровопровідних систем чи порушенні згортання крові.
3.інфекційні захворювання, такі як вірусний гепатит B, C та СНІД.
4.зараження крові різними бактеріями, що однак, піддається лікуванню.
5.(дуже рідко) повітряна емболія, яка може бути причиною важких ускладнень, що включають в себе параліч і смерть.
6.реакція на препарати введені в процесі діалізу у вигляді розвитку шоку і смертельних ускладнень.
Введення та використання діалізного катетера може привести до розвитку у пацієнта інфекції, кровотечі, гемо- та пневмотораксу, а в рідкісних випадках і до смерті пацієнта.
Гемодіаліз не лікує захворювання нирок, а заміщає деякі з їх функцій, які вони більш не здатні виконувати. Альтернативою гемодіалізу є:
1. Перитонеальний діаліз.
2. Трансплантація нирки.
3. Відмова від лікування.
(Перші два методи в НВМКЦ «ГВКГ» не застосовуються.)
Кожен з методів лікування несе в собі певний ризик і загрожує можливими ускладненнями, які були роз'яснені мені лікарем.

ДЕЯКІ ІНШІ ФАКТОРИ РИЗИКУ. Пацієнт, який отримує лікування гемодіалізом, повинен дотримуватись дієтичних рекомендацій, які обмежують вживання деяких продуктів. Відповідальність за дотримання цих рекомендацій і за дотримання встановленого лікарем режиму покладається на пацієнта.
У разі появи дискомфорту, погіршення самопочуття чи виникнення побічних реакцій під час лікування гемодіалізом, відповідальність за повідомлення лікаря лежить на самому пацієнті.
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗГОДИ: Я попереджений (а), що, так як практична медицина не є точною наукою, ніхто не давав мені ніяких гарантій, письмових чи усних, щодо відсутності ускладнень лікування гемодіалізом. Лікар обговорив зі мною необхідність лікування гемодіалізом з підключенням апарату «штучна нирка» через судинний протез, фістулу, двоходовий катетер у центральній вені, а також можливі наслідки у разі відсутності такого лікування. Я отримав (а) вичерпні відповіді на всі поставлені мною питання та не маю додаткових. Я дозволяю медичному персоналу відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації проводити мені вищеописані процедури та медичні маніпуляції, які можуть виявитися необхідними в процесі проведення гемодіалізу.
Ця згода дійсна на все лікування, однак, пацієнт має право припинити її дію за поданням письмового повідомлення про її скасування.
Я попереджений (а), що лікарі мають право надавати медичну допомогу, пов'язану лише безпосередньо з діалізом і його ускладненнями, та мають право направляти пацієнтів на планове хірургічне лікування з приводу ускладнень, пов'язаних із судинним доступом, та планове хірургічне лікування гіперпаратіреозу. У всіх інших випадках планового лікування пацієнт звертається в поліклініку. У разі екстреного хірургічного захворювання пацієнт оглядається будь-яким хірургом.

<