1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

У клініці торакальної хірургії ГВКГ виконується весь спектр оперативних втручань на грудній стінці та органах грудної порожнини.

Основними напрямками роботи відділення є:

 1. Невідкладна торакальна хірургія:
 • лікування травми грудної клітки, переломів ребер та грудини, пневмотораксу, гемотораксу, гемоперікарду; лікування політравма, з домінуванням травми грудної клітки, травми бронхів, стравоходу, діафрагми;
 • лікування опіків стравоходу, спонтанних розривів стравоходу, ятрогенних ушкоджень стравоходу;
 • лікування бульозної емфізема легень та її ускладнення (спонтанний пневмоторакс);
 • консервативне та хірургічне лікування наслідків травм грудної клітки (видалення згорнутого гемотораксу шляхом застосування внутрішньоплеврального введення фібринолітиків, відеоторакоскопічна санація; остеосинтез переломів реберного каркасу, грудини).
 1. Комбіноване лікування раку легенів (оперативне лікування: розширена лобектомія, пульмонектомія, бронхо-пластичні органозберігаючі операції; неоад’ювантна та ад’ювантна поліхіміотерапія раку легенів, променева терапія);
 2. Сучасна діагностика, консервативне та оперативне лікування доброякісних та злоякісних захворювань молочних і грудних залоз:
  • мамографія, ультразвукове обстеження молочних залоз, голкова та трепан-біопсія новоутворень молочної залози;
  • імуногістохімічна діагностика отриманого під час пункції біопсійного матеріалу, з визначенням рецепторного статусу (РЕ, РП), HER 2/neu;
  • консервативне лікування кіст молочних залоз;
  • оперативне лікування доброякісних захворювань молочної та грудної залози (фіброаденома, кіста, папіломи, ліпоми, гінекомастія), вад розвитку;
  • комбіноване лікування раку молочної залози у жінок та грудної залози у чоловіків, з застосуванням оперативного лікування (органозберігаючі та реконструктивні операції, радикальні операції – мастектомія), хіміотерапії, променевої терапії, гормонотерапії;
  • реконструктивні операції на молочній залозі.<br/>
 1. Діагностика та комбіноване лікування злоякісних (тимома, тератома, семінома та ін.) та доброякісних новоутворень межистіння (хірургічне видалення, в тому числі з застосуванням відеоторакоскопічних технологій, проведення курсів доопераційної (неоад’ювантної) та післяопераційної (ад’ювантної) поліхіміотерапії, променевої терапії).
 2. Хірургічне лікування міастенії (видалення гіперплазованої вилочкової залози).
 3. Діагностика та хірургічне лікування захворювань щитовидної та паращитовидних залоз (вузловий зоб, аденома, дифузний токсичний зоб, рак щитовидної залози).
 4. Лікування гнійних захворювань легень (деструктивні пневмонії, абсцеси) і плеври (емпієма), медіастинітів;
 5. Консервативне та хірургічне лікування гнійного хондриту та остеомієліту ребер, грудини;
 6. Фтізіохірургія – хірургічне лікування туберкульозу легень (туберкуломи, каверни, залишкові порожнини, емпієма плеври);
 7. Хірургічне лікування доброякісних захворювань легень та органів грудної клітки (кісти легень, перикарду, середостіння, ехінококові кісти, гамартохондроми, аденоми бронхів, лейоміоми стравоходу та ін.).
 8. Оперативне лікування доброякісних захворювань стравоходу (грижі стравохідного отвору діафрагми, ахалазія кардії, дивертикули стравоходу), комбіноване лікування раку стравоходу (радикальні операції, паліативні операції (гастростомія), встановлення стентів, курси хіміотерапії, променевої терапії).
 9. Реконструктивно-відновлювальні операції на стравоході, трахеї, грудній стінці.
 10. Відеоторакоскопічні оперативні втручання:
 • діагностика етіології плевритів невідомої етіології, санація плевральної порожнини, руйнування карманів, злук, видалення фібрину та некротичних тканин;
 • діагностика етіології дисемінованих уражень легень;
 • діагностика етіології новоутворень середостіння, внутрішньогрудних лімфаденопатій;
 • лікування бульозної емфіземи легень;
 • видалення доброякісних новоутворень внутрішньогрудної локалізації (ліпоми, невриноми, кісти перикарду);
 • діагностика внутрішньогрудних ушкоджень при травмах, видалення згорнутого гемотораксу, санація плевральної порожнини.

Клініка торакальної хірургії ГВМКЦ «ГВКГ» є піонером цього напрямку в місті Києві.

 1. Хірургічне лікування доброякісних (ліпоми, фіброми, папіломи, невуси та ін.) та комбіноване лікування злоякісних новоутворень шкіри, в тому числі меланоми, базаліоми, плоскоклітинного раку шкіри.
 2. Морфологічна діагностика (причини) захворювань органів грудної клітки, грудної та молочної залози, щитовидної залози:
 • всі види місцевих біопсій;
 • голкова біопсія під УЗД – контролем (новоутворень молочної залози, щитовидної залози);
 • трансторакальна біопсія новоутворень легені під рентген-контролем, КТ-контролем;
 • трансбронхіальні біопсії, біопсії під контролем ендоскопів;
 • відеоторакоскопія з біопсією;
 • біопсія периферійних лімфовузлів;
 • відкриті біопсії новоутворень.

Відділення розташоване в лівому крилі п'ятого поверху хірургічного корпусу. В відділенні представлені одно та двох місцеві палати, палата – люкс. В операційній відділення в 2004 – 2005 році виконаний сучасний ремонт.

 

<