1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Друзь Олег Васильович

Друзь Олег Васильович начальник клініки психіатрії (з палатами для наркологічних хворих), 1970 р.н., закінчив Військово-медичну академію ім. С.М. Кірова в 1993 році за спеціальністю лікарська справа. Полковник медичної служби; Доктор медичних наук.; лікар-психіатр вищої категорії. Фахівець з питань психіатрії та наркології в закладах охорони здоров’я Збройних Сил України.

У клініці працює висококваліфікований лікарський склад: 22% спеціалістів з вченою ступеню кандидата медичних наук за фахом – „Писхіатрія та наркологія”. 56% спеціалістів вищої лікарської категорії, 22% спеціалістів першої категорії. Середній стаж спеціалістів – 20 років.

Звертає увагу те, що клініка потужно надає психіатричну допомогу громадянам (контингенту платних та договірних хворих).
Важко розв'язувана проблема толерантності населення до психічно хворих обумовлює появу більше прийнятних організаційних форм психіатричної допомоги. У рішенні цієї проблеми відзначаються все більша диференціація організаційних форм, що дозволяють надавати допомогу хворим безпосередньо в умовах денного стаціонару, інтеграція психіатричних форм надання допомоги із загальною медициною.

Клініка психіатрії здійснює повний обсяг високо спеціалізованої психіатричної та наркологічної допомоги на різних рівнях, а саме:

Стаціонарне лікування

Проведення лікування усіх форм психічних розладів, явищ залежності від алкоголю та наркотичних речовин в умовах спеціалізованого стаціонарного відділення під наглядом фахового персоналу з різним рівнем комфортності умов розташування. Дозволяє застосовувати сучасні ефективні препарати, повний обсяг необхідних лікувальних заходів від інтенсивних (при необхідності навіть реанімаційних) до проведення психотерапевтичних, фізіотерапевтичних методів. Найбільш індивідуально проводяться як діагностичні так і лікувальні заходи з ретельним контролем отриманих результатів.
В практиці лікування хворих використовуються все сучасні види терапії: медикаментозна; психотерапія у різноманітних модифікаціях; фізіотерапія. Методи недирективної сугестії (гіпноза) з елементами НЛП застосовуются для досягнення комфортних (ресурсних) станів, а також зміни негативного стану на протилежний. Це дає більш швидку редукцію невротичної симптоматики, скорочуючи терміни лікування.

Денний стаціонар

Проведення лікування в зручних умовах переважно невротичних розладів з застосуванням інтенсивних методик лікування для досягнення швидкого клінічного результату з подальшим переходом на амбулаторний підтримуючий етап лікування. Також дозволяє проводити ефективне зняття алкогольної, наркотичної інтоксикації без довготривалої госпіталізації хворого. Можливість проведення сучасних психотерапевтичних методів для довготривалого утримання від вживання алкоголю (кодування ).

Амбулаторно-консультативна допомога

Проведення амбулаторних консультацій лікарями клініки з метою проведення діагностики розладів психічної сфери різних рівнів ураження з подальшою розробкою комплексного лікування з залученням сучасних прогресивних методик психотерапії і психокорекції, динамічним контролем результатів лікування.


В діагностичному процесі залучаються новітні методики патопсихологічного тестування, сучасні апаратні методики діагностичного обстеження (комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія головного мозку, електроенцефалографічне та реоенцефалографічне дослідження). Використовуються і інші сучасні методи діагностичного дослідження. У разі виникнення необхідності для комплексного обстеження та лікування залучаються інші висококваліфіковані спеціалісти (невролог, ендокринолог, терапевт, кардіолог, гастроентеролог та інші).

<