1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

Голод Андрій Григорович

Очолює відділення випускник Санкт-петербурзької військово-медичної академії ім. С.М.Кірова, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, полковник медичної служби Голод Андрій Григорович (спеціалізація: терапія, кардіологія, анестезіологія, ультразвукова діагностика). Автор 14 наукових праць. Співавтор 1 методичної рекомендації, 1 патенту, 1 раціоналізаторської пропозиції. У 2011 році захистив дисертаційну роботу на тему: ”Стан серцево-судинної системи та функції зовнішнього дихання у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічну алкогольну інтоксикацію”. Володіє англійською, польською мовами. Загальний стаж роботи – 16 років, у відділенні працює з 2004 року.

Активно впроваджує в роботу відділення нові методи діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. У 2012 р. розпочав застосування черезстравохідної ехокардіографії, що дозволяє покращити візуалізацію тромбів, клапанного апарату, аорти, перикарду. Володіє технікою необхідних маніпуляцій та навчає підлеглих.

Методичні рекомендації:
Лікування артеріальної гіпертензії у хворих з хронічною алкогольною інтоксикацією. Методичні рекомендації. – Київ, 2009 – 35с. (співавтори: Бойчак М.П., Мясников Г.В.).

Патенти
Декл. пат. № 43179 А Україна, МКИ А61В 5/00.
Спосіб діагностики систолічної дисфункції лівого шлуночка. Деклараційний патент України на винахід № 43179 А, МКИ А61В5/00 / М.П. Бойчак, Г.В. Мясников, К.М. Амосова, Л.Л. Сидорова, Г.О. Спаська, Н.М. Сидорова, М.М. Рудаков, А.Г. Голод; НМУ ім. О.О. Богомольця.-№ 2001031942; Заявл. 23.03.2001; Опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10.

Раціоналізаторські пропозиції:
Раціоналізаторська пропозиція щодо вдосконалення пункції плевральних порожнин, 2007 (співавтори: Мясников Г.В., Рудаков М.М.).

 

<