1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

УДК:616.936-036.22

В.І.Трихліб1, С.І.Доан2, І.М.Локтева2

ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІМІОПРОФІЛАКТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТРОПІЧНОЇ МАЛЯРІЇ У МИРОТВОРЦІВ

1Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», м.Київ
2ДУ «Інститут епідеміології і інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського АМН України», м.Київ

В статті приводяться дані по захворюваності на малярію серед українських миротворців на тлі хіміопрофілактики різними препаратами.
Ключові слова: захворюваність, малярія, військовослужбовці.

Серед найбільш розповсюджених і актуальних інфекційних захворювань у світі, особливо в країнах тропіків та субтропіків є малярія. За даними ВООЗ у 2008р. 109 країн світу є ендемічними щодо малярії, з яких - 45 знаходяться на африканському континенті. В Африці найбільша захворюваність реєструється в країнах на півдні від Сахари (SSA) – до 70-90% [4, 5, 6, 7].
Необхідно звернути увагу на те, що 80% випадків захворілих в Африці, були в 13 її країнах та більш половини захворіло у Нігерії, Демократичній республіці Конго, Ефіопії, Объєднаній республіці Танзанія та Кенії. Серед випадків, котрі зустрічались поза африканських країн, 80 % було в Індії, Судані, Бангладеш, Індонезії, Папуа-Нова Гвінея та Пакістан. (ВООЗ,2008р.)
Щорічно реєструється біля 300−500 млн. клінічних випадків малярії [8]. Малярія виникає у осіб, які мешкають в ендемічних країнах, а також у тих хто прибуває до цих країн. Це виникає в наслідок того, що переважна більшість мандрівників не приймають профілактичні засоби при перебуванні в ендемічній країні, а якщо приймають, то або не ефективні, або не дотримуються схем прийому [2].
В останні роки, в зв’язку з бойовими діями у країнах, що розвиваються, військовослужбовці приймають участь у миротворчих місіях в різних регіонах, в тому числі і ендемічними щодо малярії. За даними деяких авторів військовослужбовці переважно заражались на малярію в Сомалі, Судані, Сьєрра Леоне, Ефіопії. [1] Середній рівень захворювання військовослужбовців на малярію коливається від 1-2% до 27%. [3]
В країнах Африки, в зв’язку з великою частотою резистентних форм малярійних плазмодіїв до хлорохіну та фансидару, профілактику пропонується проводити за допомогою ларіаму. Але з урахуванням даних інструкцій, які додаються до препаратів (ларіаму і фансидару), наявності побічної їх дії (ларіам не можливо давати особам які керують транспортними засобами - водії, льотчики), терміну застосування ларіаму – не більш пів-року (військовослужбовці можуть перебувати в ендемічній країні різний термін) виникають труднощі у профілактичних заходах.
Мета дослідження: вивчити щомісячну захворюваність на тропічну малярію та встановити більш ефективну схему хіміопрофілактики на дане захворювання у миротворців.
Матеріали і методи. Нами були проаналізовані дані звітів начальників медичних служб українських батальйонів за 2001 – 2003роки і 1278 історій хвороб хворих на малярію та паразитоносіїв (під час їх перебування у відрядженні) з контингенту з найбільшим ризиком інфікування.
З метою визначення значимості величин, які виражені в процентах, вираховували середню похибку за формулою: 

         де  mp - cередня похибка у відсотках,
Р  - отримана частота, ознаки яка вивчається у відсотках,
n - число спостережень (при n < 30 у формулі замість n використовували n-1).
Для визначення достовірності різниці двох отриманих величин (у відсотках) обчислювали критерій Стьюдента за формулою:

При числі досліджень n ≥ 30 різниця показників при Тp ≥ 2 відповідає вірогідності не менше 95,0 %. При Тn ≥ 3 різниця показників була вірогідною з ймовірністю 99,7 %.
Статистичний аналіз результатів досліджень виконано за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excel.
Результати дослідження. Обговорення.
З метою профілактики наземний особовий склад українських миротворців при перебуванні в ендемічній країні з метою хіміопрофілактики приймав фансидар і ларіам. Водії і льотний склад – ларіам. Під час першої ротації на протязі 7 місяців спочатку давався для профілактики фансидар, а в наступному – ларіам. Під час другої ротації, з початку давали ларіам, а потім – фансидар.
Перші випадки захворювань на протязі двох років спостережень виникали  вже в другій половині першого місяця перебування. При цьому рівень захворюваності на тлі прийому  ларіаму в перший місяць був менший ніж на тлі фансидару. В наступні місяці до півроку рівень зрівнювався і навіть перевищував. В період дощів на тлі прийому фансидару він значно перевищував рівень на тлі застосування ларіаму. Це можна пояснити тим, що ларіам більш ефективний, ніж фансидар, а також тим, що на початку перебування особовий склад більш ретельно приймає препарати, а в наступному (за даними анонімних опитувань) припиняють приймати препарати, що пояснюють токсичною дією препаратів на організм, що проявлялось важкістю у правому підребер’ї, деяким порушенням координації, розчаруванням в ефективності препаратів, коли навіть на тлі ретельного прийому препаратів вони захворіли на малярію. Тому протягом року щомісячний рівень загальної захворюваності коливався від 1,4% до 41,4%.
Кількість захворілих (помісячно) в залежності від терміну перебування та різних хіміопрофілактичних препаратів представлений на рисунку №1.

Рис. №1. Відсоток осіб, які захворіли на малярію з часу прибуття в ендемічну країну. 

Місяць
перебування у відрядженні

Місяці року

1 ротація

2 ротація

 

T

N

Р %

m

 

N

Р %

m

 

1

8

500

4,6

0,94

Ф а н с и д а р

500

1,4

0,53

Л а р і а м

2,96

2

9

500

6,6

1,11

500

3,6

0,83

2,16

3

10

500

7,6

1,18

500

9,2

1,29

1,75

4

11

500

8,2

1,23

500

7

1,14

0,7

5

12

500

12,2

1,46

500

6,8

1,13

2,9

6

1

500

6,8

1,13

500

12

1,45

2,8

7

2

500

8,8

1,27

500

6

1,06

Ф а н с и д а р

1,7

8

3

500

9,8

1,33

Л а р і а м

500

11,4

1,42

0,8

9

4

500

11

1,4

500

22,2

1,86

4,83

10

5

500

11,8

1,44

500

24

1,91

5,1

11

6

500

8,8

1,27

500

21,4

1,83

5,7

12

7

500

13,4

1,52

500

25

1,94

4,7

Таблиця №1. Достовірність різниці загальної захворюваності на тропічну малярію по місяцям на тлі хіміопрофілактики різними препаратами.

З таблиці видно, що рівень захворюваності залежав від періоду року (сезонів дощів та засухи). Більш за все він був вище в період дощів. Що перекликається з даними літературних джерел. Але також на рівень захворюваності впливала активність миротворчої діяльності в районах з найбільш високим ризиком інфікування (біля плантацій рису, болот та ін.) навіть у засушливий період. Після відряджень у ці райони і повернення особового складу на місце дислокації батальону серед них зростала захворюваність.

Рис.№2 Кількість осіб, що захворіли вперше, з категорії осіб підвищеного ризику інфікування, з часу прибуття в ендемічну країну.

З урахуванням того, що ротація миротворців відбувалась по закінченню дожливого сезону на протязі наступного сухого спостерігалась невелика захворюваність. Як правило збільшення її відбувалось після відряджень до регіонів, де були рисові поля, болота, після автомобільних рейдів через джунглі в населені пункти. Після них хворіло від 20 до 100% особового складу, який був у відрядженні.
Різке зростання відбувалось знов при наступленні дожливого сезону. При цьому у сухий період достовірної різниці по ефективності хіміопрофілактичних препаратів не було, що видно з приведеної таблиці. Суттєва різниця спостерігалась у період дощів (в таблиці місяці виділені жирним кегелем). Під час дощів ризик інфікування значно вищий, що пов’язано з більшою чисельністю переносників. На тлі прийому ларіаму захворюваність була нище.

Місяць
перебування у відрядженні

Місяці року

1 ротація

2 ротація

 

T

N

Р %

m

 

N

Р %

m

 

1

8

500

4,6

0,94

Ф а н с и д а р

500

1,4

0,53

Л а р і а м

2,97

2

9

500

4,4

0,92

500

3,6

0,83

0,64

3

10

500

5,2

0,99

500

8

1,2

1,79

4

11

500

4,8

0,49

500

6,2

1,08

1,51

5

12

500

6,6

1,23

500

4,8

0,95

1,16

6

1

500

2

0,62

500

7,4

1,17

4,09

7

2

500

3

0,76

500

3,4

0,81

Ф а н с и д а р

0,36

8

3

500

1,8

0,59

Л а р і а м

500

6,2

1,08

3,6

9

4

500

2,4

0,69

500

14,4

1,57

7,02

10

5

500

2,2

0,66

500

14,4

1,57

7,18

11

6

500

1,4

0,53

500

7,8

1,2

4,9

12

7

500

4

0,88

500

8,6

1,25

3,01

Таблиця №2. Достовірність різниці первинної захворюваності на тропічну малярію по місяцям на тлі хіміопрофілактики різними препаратами.

З урахуванням того, що після малярії можливі рецидиви навіть після тропічної, стійкий імунітет виникає після проживання у ендемічних районах через 5-7 років, можливі нові реінфекції  при проживанні в даних районах, ми спробовали вивчити можливість впливу хіміопрофілактики на повторні захворювання (рецидиви).

<