1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА МАЛЯРІЮ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ - МИРОТВОРЦІВ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ АФРИКИ

В.І.Трихліб


Резюме. В статті приведені дані стосовно рівня захворюваності на малярію серед військовослужбовців – миротворців з різних країн, які перебувають в деяких країнах Африки.
Ключові слова: малярія, рівень захворюваності, військовослужбовці – миротворці.

В останні роки значно збільшився потік людей з країн Європи до ендемічних країн світу щодо малярії з різною метою. Щорічно серед мандрівників, військовослужбовців, що перебувають з миротворчою місією в даних країнах, реєструються випадки захворювань на малярію як під час перебування в ендемічній країні, так і після повернення в країну мешкання.
Малярія залишається серйозною проблемою для органів охорони здоров’я і в теперішній час з різних причин. Серед них можна виділити наступні: великий рівень захворюваності в ендемічних країнах; в зв’язку з низькою настороженістю населення стосовно можливості захворювання на малярію та ігнорування засобами захисту при перебуванні в ендемічних країнах, щорічно реєструються завізні випадки хвороби в країнах, де малярія вже ліквідована; великий ризик інфікування може суттєво впливати на боєздатність військових підрозділів при виконанні бойових завдань; проблеми в діагностиці та лікуванні; забезпечення сучасними медикаментами та ін.
Метою роботи є: з урахуванням перебування українських миротворців в країнах Африки, вивчити рівень захворюваності та ризик інфікування на малярію серед іноземних військовослужбовців, які також перебувають в даному регіоні з подальшою розробкою пропозицій для профілактики малярії для українських миротворців (не імунних стосовно малярії).
Матеріали і методи. Були вивчені дані літературних джерел стосовно захворюваності на малярію серед миротворців іноземних країн.
Результати та обговорення.
На рівень захворюваності на малярію мають вплив – географічне розташування країни, місце та термін перебування, кількість опадів, вологість повітря, якість води, характер сільського господарства в місті розташування, характер земляного покрову (рослинність, водоймища та ін.), застосування колективної та індивідуальної профілактики та ін.
З урахуванням всіх факторів, ризик інфікування на малярію може різнитися в залежності від місця перебування, завдань, що виконують люди, пори року та інших факторів.
Нижче приводимо дані ВООЗ, 2004р. стосовно рівня захворюваності на малярію в країнах світу (рис.№1).

З рисунку видно, що найбільш великий рівень захворюваності спостерігається в країнах Африки, Південній Америки, Індії, країн, що знаходяться на південному сході Азії.
З урахуванням того, що в останні роки українські миротворці перебувають в країнах Африки, де рівень захворюваності на малярію значно вищий, та в яких рівень захворюваності може змінюватись в різні роки, пору року - надаємо інформацію стосовно рівня захворюваності на тропічну малярію в країнах даного континенту, рівня ендемічності, індексу невизначеності та ін. інформацію з посиланням на дані атласу з малярії, який був розроблений в останні роки великим колективом дослідників Dr Simon I. Hay - MAP-SEEG, Prof. Robert W. Snow - MAP-MPHEG та ін., 2007р., а також дані літератури стосовно захворюваності на малярію серед військовослужбовців – миротворців [1].

   >
   
<