1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Збірник «Наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь»  (ГВКГ)
Міністерства оборони України – «Сучасні аспекти військової медицини»

Адреса редакції: 01133, Україна, Київ-133, вул. Госпітальна, 18, ГВКГ.
Тел. (044) 521-85-18
Загальні питання

Порядок оформлення статей

 

 1. Автор надсилає статтю на адресу редакції.
 2. Вимоги щодо оформлення матеріалів публікуються в кожному числі журналу та на сайті журналу…
 3. Попередню оцінку поданому матеріалу надає  Головний редактор (прийняти статтю до розгляду, відіслати автору для корекції чи відхилити).
 4. Редакція пересилає статтю без ідентифікації автора до незалежного рецензента (в більшості випадків - членів редакційної колегії журналу). Рецензування є подвійним сліпим.
 5. Після отримання зауважень та пропозицій рецензента статтю розглядає відповідальний секретар.
 6. Автори отримують зауваження (впродовж 4 тижнів від час поступлення  матеріалу до редакції), вносять виправлення у статтю її повторно надсилають ії у редакцію.
 7. Після повторного розгляду рецензентом і редактором стаття (оцінки якості внесених виправлень) включається в поточний номер журналу.
 8. Редакція надсилає підготовлену до публікації в журналі зверстану статтю авторові з метою остаточної перевірки тексту та ілюстративного матеріалу.
 9. Усі статті, опубліковані в збірнику, розміщуються на веб-сайті журналу.

Надсилаючи статтю до збірника «Сучасні аспекти військової медицини», автор дає свою згоду на розміщення опублікованих статей у реферативних наукометричних базах, а також на сайті збірника.
Стаття (українською, англійською або російською мовою) повинна супроводжуватися офіційним направленням від установи, в якій виконана робота, і мати на першій сторінці візу наукового керівника (для авторів, які не є співробітниками НВМКЦ). У кінці статті повинні стояти підписи всіх авторів. Сторінки із зазначеною інформацією слід відсканувати і надіслати електронною поштою у форматі .jpg або .pdf.
Статті, що надійшли в редакцію, підлягають рецензуванню та реда­гуються відповідно до умов публікації в журналі. За необхідності стаття може бути повернута авторам для доопрацювання. В одному випуску може бути опубліковано не більше 3-х робіт одного автора (авторів).
Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти надіслані статті, а також публікувати їх у вигляді коротких повідомлень і анотацій. Рукописи редакція не повертає.

В вихідних даних статті потрібно вказувати:

 1. Індекс УДК та DOI статті.
 2. Назву статті
 3.  Ініціали та прізвище автора чи авторів, іх науковий ступінь (при наявності)
 4. Установу, з якої вийшла робота (якщо авторів кілька і вони працюють у різних установах, необхідно позначити установи цифрами 1, 2, 3… і відповідно до нумерації поставити цифри біля прізвищ авторів);
 5. Місто.
 6. Ключові слова, що стосуються теми статті.
 7. В кінці статті необхідно вказати ПІБ, електронну адресу, номер телефону автора, який відповідає за листування. Ці дані публікуватимуться в журналі. Також необхідно додати номер телефону, за яким редакція може оперативно зв’язатися з авторами статті.
<