1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА
НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМНОГО ГЕМОДІАЛІЗУ

Ваш лікар виявив, що Ви страждаєте хронічною нирковою недостатністю і рекомендує Вам почати лікування гемодіалізом. Цей документ, підписаний Вами, дозволяє проведення процедур гемодіалізу.
ПОЯСНЕННЯ:
ОПИС ОПЕРАЦІЇ: Гемодіаліз використовується для зменшення проявів ниркової недостатності. Гемодіаліз полягає в проходженні крові пацієнта через фільтр, де з неї видаляються шкідливі речовини, з одночасним поверненням очищеної крові пацієнтові. Операція виконується за допомогою апаратів «штучна нирка».
Існує декілька шляхів застосування гемодіалізу. Пацієнти, які страждають на хронічну ниркову недостатність, зазвичай отримують діалізне лікування через судинну фістулу або протез. Пацієнти з гострою нирковою недостатністю, або пацієнти з хронічною недостатністю, яким не сформовано судинну фістулу або протез, отримують діаліз через тимчасово встановлений катетер у центральній вені.
РИЗИК: Ризик і ускладнення, які можуть бути пов'язані із застосуванням гемодіалізу, описані нижче та полягають в наступному:
1.порушеня серцевого ритму, головний біль, підвищення артеріального тиску, короткочасна втрати свідомості, пов'язані зі змінами хімічного складу крові пацієнта та видаленням рідини.
2.кровотечі при роз'єднанні кровопровідних систем чи порушенні згортання крові.
3.інфекційні захворювання, такі як вірусний гепатит B, C та СНІД.
4.зараження крові різними бактеріями, що однак, піддається лікуванню.
5.(дуже рідко) повітряна емболія, яка може бути причиною важких ускладнень, що включають в себе параліч і смерть.
6.реакція на препарати введені в процесі діалізу у вигляді розвитку шоку і смертельних ускладнень.
Введення та використання діалізного катетера може привести до розвитку у пацієнта інфекції, кровотечі, гемо- та пневмотораксу, а в рідкісних випадках і до смерті пацієнта.
Гемодіаліз не лікує захворювання нирок, а заміщає деякі з їх функцій, які вони більш не здатні виконувати. Альтернативою гемодіалізу є:
1. Перитонеальний діаліз.
2. Трансплантація нирки.
3. Відмова від лікування.
(Перші два методи в НВМКЦ «ГВКГ» не застосовуються.)
Кожен з методів лікування несе в собі певний ризик і загрожує можливими ускладненнями, які були роз'яснені мені лікарем.

ДЕЯКІ ІНШІ ФАКТОРИ РИЗИКУ. Пацієнт, який отримує лікування гемодіалізом, повинен дотримуватись дієтичних рекомендацій, які обмежують вживання деяких продуктів. Відповідальність за дотримання цих рекомендацій і за дотримання встановленого лікарем режиму покладається на пацієнта.
У разі появи дискомфорту, погіршення самопочуття чи виникнення побічних реакцій під час лікування гемодіалізом, відповідальність за повідомлення лікаря лежить на самому пацієнті.
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗГОДИ: Я попереджений (а), що, так як практична медицина не є точною наукою, ніхто не давав мені ніяких гарантій, письмових чи усних, щодо відсутності ускладнень лікування гемодіалізом. Лікар обговорив зі мною необхідність лікування гемодіалізом з підключенням апарату «штучна нирка» через судинний протез, фістулу, двоходовий катетер у центральній вені, а також можливі наслідки у разі відсутності такого лікування. Я отримав (а) вичерпні відповіді на всі поставлені мною питання та не маю додаткових. Я дозволяю медичному персоналу відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації проводити мені вищеописані процедури та медичні маніпуляції, які можуть виявитися необхідними в процесі проведення гемодіалізу.
Ця згода дійсна на все лікування, однак, пацієнт має право припинити її дію за поданням письмового повідомлення про її скасування.
Я попереджений (а), що лікарі мають право надавати медичну допомогу, пов'язану лише безпосередньо з діалізом і його ускладненнями, та мають право направляти пацієнтів на планове хірургічне лікування з приводу ускладнень, пов'язаних із судинним доступом, та планове хірургічне лікування гіперпаратіреозу. У всіх інших випадках планового лікування пацієнт звертається в поліклініку. У разі екстреного хірургічного захворювання пацієнт оглядається будь-яким хірургом.

Відділення проводить широкий спектр лікувальних заходів на сучасній апаратурі при наступних захворюваннях:
- замісна терапія гострої та хронічної ниркової недостатності;
- замісна терапія печінкової недостатності;
- стани, що потребують екстракорпоральної детоксикації (отруєння, інтоксикації різного походження);
- захворювання печінки;
- неврологічні захворювання;
- серцево-судинні захворювання;
- аутоімунні захворювання;
- наркотична залежність;
- шкірні хвороби;
- післяопераційні та післятравматичні септичні ускладнення.

Консультації щодо необхідності проведення методів еферентної терапії проводяться лікарями відділення.
Основний перелік операцій, що проводяться у відділенні:
- гемодіаліз;
- гемофільтрація;
- гемодіафільтрація;
- сепарація, адсорбція та діаліз плазми ("штучна печінка");
- гемосорбція;
- ізольована ультрафільтрація;
- плазмаферез (мембранний та дискретний);
- нормоволемічна гемоділюція;
При операціях та процедурах використовується лише одноразовий матеріал.
Регенерація печінки завдяки екстракорпоральній детоксикації Prometheus. Терапевтична система Prometheus - комбінація діалізу та адсорбції: високоефективне видалення водорозчинних та пов’язаних з альбуміном токсинів.
Галузі застосування:
-“Міст” до трансплантації;
-Інтоксикація (отруєння грибами, медикаментами);
-Гостра печінкова недостатність при хронічній печінковій недостатності;
-Гепато-ренальний синдром;
-Печінкова енцефалопатія;
-Prutitus intilerabilis.

Багатофункціональна система для замісної ниркової терапії
MultiFiltrate
MultiFiltrate – дає можливість використання широкого спектру     
високотехнологічних методик лікування:
-CVVH (безперервна вено-венозна гемофільтрація);
-CVVHD (безперервний вено-венозний гемодіаліз);
-CVVHDF (безперервна вено-венозна гемодіафільтрація);
-HV-CVVH (безперервна високооб’ємна вено-венозна        
                  гемофільтрація);
-MPS (мембранний плазмоферез);
      -HP (гемоперфузія);
-SCUF (ізольована повільна ультрафільтрація).

 Гемосорбція дозволяє лікувати:
    -Гострі отруєння;
    -Опікову інтоксикацію;
-Ниркову і печінкову недостатність;
    -Алкоголізм і наркоманію;
    -Краш-синдром;
    -Радіаційні та комбіновані ураження;
-Шкірні, алергічні, психічні та нервові захворювання.

Показаннями до проведення плазмаферезу є:
- тяжкі декомпенсовані стадії ендотоксикозу різного генезу (після      
поранень, травм, термічних вражень, отруєнь, радіаційних вражень та             
ін.);
- тяжкі генералізовані форми інфекційних захворювань;
- хронічні аутоімунні захворювання (бронхіальна астма, системні  
захворювання сполучної тканини, гематологічні захворювання та ін.);
- хронічний ендотоксикоз при захворюваннях печінки, нирок, легень;
- тотальний гемоліз та міоліз при отруєннях гемолітичними отрутами,   
синдромі здавлення та ін.

Загалом протягом року проводиться біля 3000 операцій екстракорпоральної детоксикації.

Шевчук Олександр Володимирович Начальник відділення підполковник медичної служби, лікар-анестезіолог першої категорії Шевчук Олександр Володимирович.
Відділення «Інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації» є одним із високотехнологічних лікувальних підрозділів госпіталю призначене для проведення сучасних екстракорпоральних методів детоксикації та квантової терапії. Методи екстракорпоральної гемокорекції у даний час стають невід’ємним компонентом програм активного лікування широкого кола захворювань . Екстракорпоральна гемокорекція – спрямована кількісна і якісна зміна клітинного, білкового, водно-електролітного, ферментного, газового складу крові шляхом опрацювання крові поза організмом.
У структурі пацієнтів, що лікуються у відділенні, головне місце займають пацієнти з нирковою недостатністю, екзо- та ендотоксикозами, гострими отруєннями, аутоімунною патологією, алергічними реакціями, медикаментозною хворобою, інфекційними захворюваннями, цирозом печінки, гепатитами різної етіології, неврологічними, очними хворобами, захворюваннями шкіри, системними захворюваннями, гнійною хірургічною патологією, алко-та наркозалежні та інші. Спостерігається значний позитивний ефект при використанні методики плазмацитаферезу при системних колагенозах (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, системна склеродермія, первинний ідіопатичний дерматоміозит). З успіхом застосовується екстракорпоральна гемокорекція при захворюваннях печінки, при лікуванні гострих та хронічних гепатитів вірусної етіології, аутоімунних, алкогольних, токсичних. Ми маємо позитивний досвід лікування даної патології дискретним плазмаферезом. Можливість проведення у відділенні детоксикаційної терапії при гострих отруєннях, з урахуванням своєчасного застосування екстракорпоральних методів детоксикації дозволяє значно знизити летальність серед цього контингенту постраждалих. Методи екстракорпоральної детоксикації використовуються, як самостійні методи лікування так і  в поєднанні з іншими методами.
На сьогодні відділення укомплектоване сучасною апаратурою виробництва  Fresenius (Німеччина) та BBraun (Німеччина) для проведення основних видів екстракорпоральних методів детоксикації Укомплектованість відділення сучасними апаратами дозволило проводити замісну ниркову терапію та інші методи екстракорпоральної детоксикації на якісно новому рівні.
У відділенні працюють лікарі-анестезіологи з науковими ступенями, вищими кваліфікаційними категоріями, які пройшли стажування за кордоном, висококваліфікований, компетентний, ввічливий, уважний середній та молодший медичний персонал.
У відділені надається кваліфікована медична допомога іноземцям, які прибули у справах чи подорожують.

     

Початок історії відділення сягає травня 1982 року, коли з ініціативи начальника 408 ОВГ полковника медичної служби О.І.Чижикова та провідного хірурга госпіталю полковника медичної служби І.П.Томашука в хірургічному корпусі було розпочато роботу нештатного кабінету детоксикації. Не випадково Головний військовий клінічний госпіталь є колискою становлення методів екстракорпоральної детоксикації в Україні.
З набуттям Україною незалежності, у вересні 1992 року, 408 ОВГ був переформований у Головний військовий клінічний госпіталь. Відділення “Штучна нирка” і еферентних методів лікування з відділенням лазерної терапії і УФОК увійшло до складу центру анестезіології і реанімації згідно штату №27/002.
У відділенні велику увагу приділяють оптимізації діалізної терапії шляхом корекції ступеня гідратації пацієнта, анемії (застосування препаратів заліза та еритропоетинів), вибору оптимальної дози антикоагулянта, антигіпертензивної терапії. У гіпергідратованих пацієнтів застосовується гемодіаліз ультрафільтрацією. У випадках в’ялого перебігу інфекції, для посилення імунної відповіді, покращення реологічних властивостей крові, хворим з хронічним тромбофлебітом застосовується ультрафіолетове опромінення крові. Спектр пацієнтів відділення розширився також за рахунок застосування плазмаферезу у хворих з псоріазом, ревматоїдним артритом, алергічними реакціями, гіперліпідеміями, сепсисом, розсіяним склерозом. Для цього персонал відділення вивчає сучасну медичну періодичну літературу та проходить курси тематичного удосконалення.
У зв’язку із першочерговістю завдань, пов’язаних з наданням допомоги екстракорпоральними методами детоксикації у невідкладних випадках та з особливими умовами праці в липні 2004 року відділення «штучна нирка» перейменоване у “Відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації” згідно вимог регламентуючих наказів МОЗ України, а згідно установчого наказу ГВКГ переведене на двохзмінний режим роботи. Цим самим впорядковано робочий розпорядок та значно покращено якість замісної ниркової терапії у хворих з різними формами ниркової недостатності.
В лютому 2009 року вперше в Україні на базі відділення було виконано сеанс “штучної печінки” на апараті Фрезеніус 4008Н (терапевтична система PROMETHEUS екстракорпоральної підтримки функції печінки). В майстер-класі брали участь фахівці з Білорусі та п’яти центрів України.
В червні 2010 року вперше в госпіталі було виконано операцію гемодіафільтрації на апраті Фрезеніус 4008S, яка найефективніша серед компонентів інтенсивної терапії в лікуванні синдрому гострого пошкодження нирок.
В грудні 2014 року введений в роботу багатофункціональний апарат для безперервної замісної ниркової терапії, плазмосепарації та гемоперфузії – multiFiltrat (Фрезеніус, Німеччина).
Відділення приймає активну участь в лікуванні поранених та хворих військовослужбовців з зони проведення АТО.
Лікарі відділення операційні медичні сестри, молодші медичні сестри кваліфовано, спираючись на багаторічний досвід самовіддано виконують покладені на них завдання щодо лікування хворих, які потребують екстракорпоральних методів детоксикації.

Мельник Володимир МихайловичНачальник клініки: лікар вищої категорії, головний анестезіолог Міністерства оборони, Заслужений лікар України, полковник медичної служби Мельник Володимир Михайлович.
Клініка є навчальною базою для кафедри анестезіології та реанімації Української військово-медичної академії. Всі відділення клініки розташовані в хірургічному корпусі госпіталю.

 

 

Клініка складається з трьох відділень:

  • Відділення реанімації та інтенсивної терапії (для хірургічних хворих): начальник відділення - лікар вищої категорії, полковник медичної служби Бугай Олександр Олександрович;
  • Відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикаії: начальник відділення - лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, полковник медичної служби Кішко Роман Михайлович;
  • Відділення інтенсивної терапії, гіпербаричної оксигенації: начальник відділення - лікар вищої категорії, службовець ЗС України Ляшенко Володимир Григорович.

Відомо, що перший наркоз з інтубацією трахеї та використанням штучної вентиляції легень в госпіталі був проведений у 1956 році лікарем-хірургом підполковником медичної служби Иваном Васильовичем Татарінцевим, а в травні 1964 року було засновано відділення анестезіології, яке він і очолив. Докладніше про минулі та сучасні події в житті клініки Ви можете ознайомитися у книзі М.П. Бойчака «История Киевского военного госпиталя ».

Дочірні категорії

<