1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Гемосорбція – метод детоксикації, заснований на екстракорпоральній перфузії крові через колонки з активованим вугіллям чи іонообмінними смолами з метою виведення токсичних метаболітів ендогенної чи екзогенної природи. В основі механізму очищення крові лежать сорбційні процеси – адсорбція й абсорбція. 
Основні показання для проведення гемосорбції:

  • тяжкі ендотоксикози хірургічного та терапевтичного генезу;
  • тяжкі генералізовані форми інфекційних захворювань;
  • гострі та хронічні отруєння;
  • гостра алергічна реакція на введення медикаментів, харчових продуктів, будь-яких токсичних речовин.

            Гемосорбція є частиною комплексної терапії, доповнює, але не заміняє відомі методи консервативного й оперативного лікування.
Гемосорбція застосовується при гострих отруєннях.  Ефективність гемосорбції залежить від термінів її проведення з моменту отруєння та від  розподілу токсичної речовини між клітинним та позаклітинним просторами організму. Якщо речовина рівномірно розподіляється в організмі, то концентрація її у крові мала, при цьому за один сеанс гемосорбції вдається  видалити  з організму лише незначну частку токсичних речовин. У цих випадках тільки багаторазове застосування гемосорбції може дати позитивний результат. Разом із тим варто враховувати, що навіть при рівномірному розподілі токсичних речовин в організмі, термінова детоксикація судинного русла поліпшує стан  хворого, підвищує ендогенний кліренс токсинів.

<