1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Апарат інтенсивної терапії гострого пошкодження нирок multiFiltrate.
В основі створення системи multiFiltrateлежать сучасні найдосконаліші технології.Система multiFiltrate призначена для виконання в умовах клініки процедур  екстракорпоральної  очистки крові (діаліза, фільтрації чи сорбції), інтегрована в апарат система управління цитратно-кальцієвою антикоагуляцією забезпечує можливість проведення надтривалих процедур. Поєднання оптимально підібраних протоколів лікування, розчинів та одноразових систем магістралей дозволяє проводити повний спектр процедур на апараті multiFiltrate.

 

 

З використанням системи multiFiltrate можливе проведення:

 1. Безперервної вено-венозної гемофільтрації (CVVH):

під час процедури фільтрат видаляється з крові методом конвективного масопереносу через мембрану фільтр Ultraflux AV. Заміщення видаленої рідини відбувається в режимі пре- чи постдилюції.

 

 

 1. Високооб’ємної безперервної вено-венозної гемофільтрації (pre-post CVVH):

високоефективна процедура, що дозволяє обмінювати до 9,6 літрів рідини на годину. Заміщення видаленої рідини відбувається одночасно в режимі пре- та постдилюції.

 

 

 

 

 

 1. Безперервного вено-венозного гемодіалізу (CVVHD):

процедура забезпечує ефективне видалення малих та середніх молекул методом дифузного масопереносу, навіть при малих потоках крові (100-120 мл/хв).

 

 

 

 

 

CVVHD EMiC 2: використання діалізатора Ultraflux EMiC 2 в комбінації  з процедурою CVVHD значно збільшує кліренс середніх молекул (бета2-мікроглобулін, інтерлейкін-6, міоглобін) завдяки чому за своєю ефективністю процедура не поступається чи навіть перевищує ефективність CVVH.

 

 

 1. Безперервної вено-венозної гемодіафільтрації (CVVHDF):

процедура основана на перевагах методів дифузного та конвективного масопереносу та дозволяє ефективно видаляти як малі, так і середні молекули. Заміщення рідини, що видаляється,  відбувається одночасно в режимі пре- чи постдилюції.

 

 

 

 

 

 1. Низькопоточного гемодіалізу з цитратно-кальцієвою антикоагуляцією (CiCa CVVHD):

додатковий модуль для управління регіональною антикоагуляцією. Цитрат формує комплекси з іонізованим кальцієм та блокує каскад згортання крові, в результаті чого забезпечується ефективна антикоагуляція в екстракорпоральному контурі, значно збільшується «час життя» фільтра та з'являється можливість направленого контролю кислотно-лужного стану пацієнта.

 

 

 

 

 

CiCa CVVHD EMiC 2: процедура об’єднує переваги низькопоточного гемодіалізу з цитратно-кальцієвою антикоагуляцією та високий кліренс середніх молекул, який забезпечується мембраною діалізатора Ultraflux EMiC 2.

 1. Мембранної плазмосепарації (MPS):

під час процедури відбувається видалення плазми пацієнта та одночасне її заміщення, наприклад, донорською плазмою.

 

 

 

 

 1. Гемосорбції, гемоперфузії (HP):

застосовується для елімінації токсичних субстанцій з цільної крові методом адсорбції при перфузії крові через колонку-адсорбер.

 

 

 

 

 

 1. Повільної безперервної ультрафільтрації (multiFiltrate SCUF)

процедура забезпечує “м'яку” дегідратацію шляхом повільного видалення рідини. Гемофільтр Ultraflux в сполученні з мінімальним об’ємом заповнення магістралей гарантує мінімальну швидкість ультрафільтрації.

Застосування даної системи в комплексному лікуванні тяжких хворих з поліорганною недостатністю дозволяє значно покращити результати лікування та знизити рівень смертності.

Система PROMETHEUS забезпечує екстракорпоральне очищення крові шляхом high-flux гемодіалізу, сепарації і адсорбції фракціонованої раніше плазми (FPSA) в режимі on-line, так як в діалізний апарат 4008Н вмонтований інтегрований модуль для сепарації і адсорбції фракціонованої плазми (FPSA). Екстракорпоральна детоксикація крові в режимі «штучна печінка» заснована на одночасному включенні двох контурів: гемодіалізного і альбумінового.
Методика проведення процедури з використанням системи PROMETHEUS здійснюється наступним чином:

  1. діалізний цикл: в гемодіалізний контур з high-flux діалізатором послідовно підключається мембранний альбуміновий фільтр AlbuFlow (перед діалізатором);
  2. цикл сепарації та адсорбції (FPSA): до альбумінового фільтру за допомогою магістралей приєднуються послідовно два адсорбера prometh 01 і prometh 02, створюючи окремий альбуміновий контур безперервного руху плазми (рис.1);

 

 

Таким чином, кров від пацієнта, потрапляючи на мембран

Таким чином, кров від пацієнта, потрапляючи на мембранний альбуміновий фільтр, сепарується. При цьому в крові утримуються клітини і великі молекули. Виділений в FPSA контур альбумін перфузується через два адсорбери (prometh 01 і prometh 02), де зв'язані з альбуміном токсини захоплюються в процесі прямого контакту з високоселективним адсорбуючим матеріалом адсорберів. Потім очищений від токсинів альбумін повертається назад в кров пацієнта через вхідний порт альбумінового фільтру. Далі кров пацієнта рухається по діалізному контурі, потрапляючи в діалізатор, де в процесі гемодіалізу через високопроникну полісульфонову high-flux мембрану ефективно видаляються водорозчинні токсини (аміак, креатинін, сечовина, прямий білірубін). Після діалізатора кров повертається до пацієнта. Одночасно в процесі цієї процедури працюють два контури: протягом 4-8 годин у режимі on-line: кров одночасно звільняється, як від водорозчинних так і зв'язаних з альбуміном (непрямий білірубін, жовчні кислоти, бензодіазепіни, індол, феноли та ін.) речовин.
В закордонних виданнях представлені численні повідомлення присвячені використанню та ефективності, як системи MARS, так і системи PROMETHEUS.

Гемосорбція – метод детоксикації, заснований на екстракорпоральній перфузії крові через колонки з активованим вугіллям чи іонообмінними смолами з метою виведення токсичних метаболітів ендогенної чи екзогенної природи. В основі механізму очищення крові лежать сорбційні процеси – адсорбція й абсорбція. 
Основні показання для проведення гемосорбції:

 • тяжкі ендотоксикози хірургічного та терапевтичного генезу;
 • тяжкі генералізовані форми інфекційних захворювань;
 • гострі та хронічні отруєння;
 • гостра алергічна реакція на введення медикаментів, харчових продуктів, будь-яких токсичних речовин.

            Гемосорбція є частиною комплексної терапії, доповнює, але не заміняє відомі методи консервативного й оперативного лікування.
Гемосорбція застосовується при гострих отруєннях.  Ефективність гемосорбції залежить від термінів її проведення з моменту отруєння та від  розподілу токсичної речовини між клітинним та позаклітинним просторами організму. Якщо речовина рівномірно розподіляється в організмі, то концентрація її у крові мала, при цьому за один сеанс гемосорбції вдається  видалити  з організму лише незначну частку токсичних речовин. У цих випадках тільки багаторазове застосування гемосорбції може дати позитивний результат. Разом із тим варто враховувати, що навіть при рівномірному розподілі токсичних речовин в організмі, термінова детоксикація судинного русла поліпшує стан  хворого, підвищує ендогенний кліренс токсинів.

Плазмаферез – метод екстракорпоральної гемокорекції, оснований на заміні плазми хворого електролітними розчинами, препаратами крові та (чи) кровозамінниками. Плазмаферез в об’ємі, який перевищує 50% об’єму циркулюючої плазми, носить назву плазмообмін. Плазмаферез в силу великих можливостей варіювання методик його проведення (швидкість, об’єм перфузії, об’єм та якість плазмозаміщення, трансфузійна та медикаментозна програма) може мати детоксикаційну, імунокорегуючу та реокорегуючу направленість. У зв’язку з цим основними показаннями до проведення плазмаферезу є:

 • тяжкі декомпенсовані стадії ендотоксикозу різного генезу (після поранень, травм, термічних вражень, отруєнь, радіаційних вражень та ін.);
 • тяжкі генералізовані форми інфекційних захворювань;
 • хронічні аутоімунні захворювання (бронхіальна астма, системні захворювання сполучної тканини, гематологічні захворювання та ін.);
 • хронічний ендотоксикоз при захворюваннях печінки, нирок, легень;
 • тотальний гемоліз та міоліз при отруєннях гемолітичними отрутами, синдромі здавлення та ін.

            На сьогодні у відділенні застосовується дві методики проведення плазмаферезу: фільтраційний та дискретний.
            Фільтраційний (мембранний) плазмаферез з використанням плазмафільтрів на апараті для мембранного плазмаферезу – АПФ1   «Гемофер».
            Дискретний плазмаферез з використанням одноразових пластикових контейнерів "Компопласт", "Гемакон" та центрифуги ОС-6М.

Гемодіафільтрація – сучасна  методика замісної ниркової терапії, що включає принципи як дифузії, так і конвекції.
Показання для використання гемодіафільтрації:        

 • гостра ниркова недостатність любого генезу;
 • гострі отруєння спиртами, технічними рідинами;
 • ізотонічна гіпергідратація при захворюваннях серця, печінки, нирок та невірного плазмозаміщення при неефективності медикаментозної дегідратації;
 • ендотоксикоз хірургічного та терапевтичного генезу при недостатності функції печінки, нирок та неефективності інтракорпоральних методів детоксикації.

            Ізольована ультрафільтрація – метод детоксикації, який оснований на принципі фільтраційного переносу рідини та деяких токсичних субстанцій через напівпроникну мембрану з циркулюючої екстракорпоральної крові за рахунок градієнта тиску.
Показання для використання ізольованої ультрафільтрації:

 • набряковий синдром та гіпергідратація внаслідок захворювання серця, нирок, невірного плазмозаміщення при консервативній терапії.

            Застосовується нами у хворих з гіпергідратаційним синдромом: при набрякові легень різної етнології, у хворих з декомпенсованими вадами серця, при надлишковому гемогідробалансі у хворих в реанімаційних умовах.

Більше статей...

 1. Гемодіаліз
<