1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Випадок успішного хірургічного лікування субкраніальної аневризми внутрішньої сонної артерії, поєднаної з патологічною її звивистістю.

Черняк В.А.2; Лурін І.А. 1; Роговський В.М. 1; Шудрак А.А. 1; Яцун В.В. 1
1 - ГВМКЦ 2 - НМУ ім.О.О.Богомольця

Представлено досвід хірургічного лікування аневризми екстракраніального відділу внутрішньої сонної артерії в клініці судинної хірургії Головного військово-медичного клінічного центру Міністерства оборони. Таке захворювання зустрічається відносно рідко і, за даними Ю. В. Бєлова і співавт. (в 2006 р.), є причиною 2,2% всіх оперативних втручань на цьому відділі внутрішньої сонної артерії. Розглянуті симптоматика захворювання і основні причини розвитку аневризм даної локалізації, серед яких фібромускулярна дисплазія займає одне з провідних місць. Проаналізовані стратегія і тактика хірургічного лікування, представлено клінічне спостереження, що поєднує аневризму і патологічну звивистість внутрішньої сонної артерії з надто високою субкраніальною локалізацією. Оптимальною операцією для таких хворих є резекція аневризми з пластикою або протезуванням артерії. Результати хірургічного лікування хороші, відсутня госпітальна летальність, скарги у хворого зникли.

Вступ

Аневризмою екстракраніального відділу внутрішньої сонної артерії (ВСА) вважають локальне збільшення діаметру останньої на 50% і більш щодо нормального середньостатистичного діаметру цієї судини. Референтними (відносно нормальними) значеннями вважають діаметр ВСА, що дорівнює 0,55±0,06 см у чоловіків і 0,49±0,07 см у жінок в середньому відділі і 0,99±0,10 см у чоловіків і 0,92±0,10 см у жінок в гирлі (bulbus).

Аневризма екстракраніального відділу ВСА - досить рідкісне захворювання. Так, за останнє десятиліття у відділенні хірургії аорти і її гілок РНЦХ РАМН під спостереженням знаходилися лише 11 таких хворих, що склало 2,2% від всіх оперативних втручань в цій зоні (Ю. В. Белов і соавт., 2006 р.) . Перше повідомлення про перев'язку артерії у зв'язку з наявністю аневризми було зроблено в 1805 р. A. Cooper [7]. Аневризми цієї локалізації складають 4% всіх аневризм периферичних артерій і 0,4-1% всіх артеріальних аневризм [2, 5, 12].

Причинами розвитку аневризми ВСА можуть бути не тільки її травматичне пошкодження або атеросклероз, але і інфекція, що розповсюдилася у навкологлотковий простір, сифіліс, а також системні ураження сполучної тканини, фібромускулярна дисплазія і попередні операції в цій зоні [2, 11].

При гістологічному дослідженні стінок видалених аневризм цієї локалізації часто виявляється таке відносно рідкісна патологічна зміна, як фібромускулярна дисплазія, або зміна стінок, відповідна синдрому Такаясу, тобто запальні зміни, деструкція еластичних волокон, грануляція з гігантськими багатоядерними клітинами [10, 14].

Частіше аневризма ВСА клінічно проявляється транзиторними ішемічними атаками, загальномозковою або осередковою неврологічною симптоматикою, симптомами компресії довколишніх до аневризми нервових стовбурів, симпатичних сплетінь. Через здавлення нервів плечового сплетіння можуть виникати болі з іррадіацією в руку або потиличну ділянку. При значних розмірах аневризма може здавлювати сусідні органи і тканини (трахею, стравохід, під'язиковий і верхній горловий нерви), що викликає порушення дихання, ковтання, осиплість голосу, і т.д. [6, 15]. Загальна неврологічна симптоматика проявляється у 74,4% хворих у вигляді головного болю, періодичного запаморочення, шуму у вухах, зниження пам'яті і зору, дратівливості, порушення сну. Наслідком наявності аневризми також можуть бути носові і ротові кровотечі і синкопальні стани, параліч голосових зв'язок [2].

Наявність аневризми сонної артерії є абсолютним показом до хірургічного лікування, особливо необхідному у разі супутнього кінкінгу та виражених клінічних проявів захворювання (Ю. В. Белов і соавт., 2006 р.).

Описані різні способи хірургічної корекції цього захворювання. Останнім часом велику актуальність набувають ендоваскулярні методи корекції судинних захворювань. Проте при аневризмі даної локалізації стентування відходить на другий план. Це обумовлено вираженою рухливістю шиї з великою вірогідністю міграції, перегину і іншої трансформації стента з його подальшим тромбозом, і по-друге, частим поєднанням аневризматичного розширення з кінкінгом артерії. Отже, перевагу потрібно віддавати хірургічному лікуванню. Якщо немає вираженого кінкінгу можлива її резекція після бічного віджимання з подальшим ушиванням дефекту стінки артерії із застосуванням латки або без неї. Але частіше проводять резекцію аневризми за допомогою повного поперечного перетину артерії з протезуванням аутовеною або синтетичним протезом відповідного діаметру. У разі неможливості вказаної реконструкції існують численні варіанти обхідного шунтування/протезування з виключенням аневризми. При поєднанні аневризми з кінкінгом ВСА можливо формування анастомозу кінець в кінець [1, 2].

Важливо запобігати розвитку емболічних неврологічних ускладнень до і під час оперативного втручання. Атероемболія в такій ситуації є наслідком турбуленції кровотоку в розширеній ділянці артерії з вимиванням тромботичних мас з внутрішньої поверхні аневризми. Крім того, як і у випадку з аневризмами іншої локалізації, можливі її тромбування і розрив [18].

Матеріал і методи

Хворий солдат строкової служби М, 1984 р.н., поступив на лікування до КСХ ГВМКЦ 17.12.08 р. Хворим себе вважає близько 2-х діб, коли, під час гоління, помітив наявність пульсуючого утворення на лівій латеральній поверхні шиї.

Хворого обстежено лабораторно та клінічно. Загальний стан хворого розцінювався як близький до задовільного.

St. praesens objectiva: шкіра та видимі слизові блідо-рожеві, чисті. Язик вологий, чистий. Пульс – 58 в хв., ритмічний, задовільних якостей. Дихання везикулярне над всією поверхнею легень; хрипів немає. Живіт м’який, не здутий. Симптомів подразнення очеревини немає. Перистальтика вислуховується в усіх відділах, патологічних шумів немає. Гази відходять. Діурез достатній.

St. localis: на лівій латеральній поверхні шиї наявне пульсуюче пухлиноподібне утворення 12*8 см; еластичне; не болюче при пальпації.

Дані лабораторних досліджень – в межах норми:

Обстеження хворого, згідно протоколу і плану передопераційної підготовки, включало електрокардіографію, рентгенологічне дослідження органів грудної клітки, ехокардіографію. Для уточнення локалізації, розмірів і характеру аневризми застосовували доплерографічне дослідження, пряму ангіографію, МРТ і комп'ютерну томографію.

Ангіографія судин шиї від 19.12.08 р. - високе субкраніальне шаровидне розширення лівої внутрішньої сонної артерії 40*30 мм у 5 см від біфуркації з доаневризматичним кінкінгом та без ознак ускладнень (Рис.1,2).

Доплерографія екстра- та інтракраніальних артерій від 17.12. та 19.12.08 р.: ознаки екстракраніальної аневризми лівої внутрішньої сонної артерії з доаневризматичним кінкінгом та без ознак ускладнень. Ознак пристінкового тромбозу з турбуленцією кровотоку не виявлено. Валізієве коло замкнуте (Рис.3,4).

МРТ та КТ-ГМ від 17.12. та 19.12.08 р.: ознаки екстракраніальної аневризми лівої внутрішньої сонної артерії з доаневризматичним кінкінгом та без ознак ускладнень. Ознаки катарального риносинусита правої носової пазухи.

Внаслідок всебічного обстеження встановлено наступний клінічний діагноз:

Основній: Аневризма лівої внутрішньої сонної артерії, поєднана з доаневризматичним кінкінгом.

Супутній: Залишкові прояви катарального риносинусита.

22.12.08 р. виконана операція: Аневризмектомія, видалення кінкінгу; аутовенозне протезування лівої внутрішньої сонної артерії (Рис.5-7).

<