1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Наш досвід лазерної літотрипсії каменів сечоводу
С.В.Головко, В.О.Стеценко
S.Golowko, W.Stetsenko,
Клініка урології, Головний військовий клінічний госпіталь МО України,Київ.

Ключові слова
Сечокам'яна хвороба, лазерна літотрипсія, фіброуретероскоп, конкремент.

Вcтуп.
Сечокам'яна хвороба (СКХ) відноситься до числа найбільш розповсюджених урологічних захворювань. В Україні за останні 5 років спостерігається вірогідний зріст рівня захворюваності на сечокам'яну хворобу, який, згідно прогнозу буде неухильно зростати [1,2]. Впродовж багатьох років СКХ практично займає перше місце в структурі госпіталізованої захворюваності в урологічних стаціонарах майже по всіх областях України. Вибір методу лікування нефролітіазу на сьогоднішній день залишається дискутабельним, лікування цієї групи хворих є ще не вирішеною проблемою [1,4,5].

Завдяки технічному прогресу в медицині за останні 20 років стало можливим застосовувати контактні та дистанційні методи руйнування каменів різних локалізацій, значно знизилась кількість відкритих оперативних втручань зприводу каменів нирок та сечоводів. Але на жаль, метод дистанційної літотрипсії (ДЛТ) також не завжди дозволяє швидко позбавити хворого конкремента. Так, мають місце труднощі проведення ДЛТ при наявності у хворого рентгеннегативного каменя, знаходження конкремента в нижній третині сечоводу в проекції магістральних судин, при наявності у хворого водія ритму, значному зажиренні.Одним з можливих ускладнень після ДЛТ є виникнення так званої «кам'яної доріжки», що може сприяти частим нирковим колікам, блоку нирки. В вищезазначених випадках, коли проведення ДЛТ не є можливим, застосування контактної літотрипсії (КЛТ) дозволяє швидко позбавити пацієнта конкремента та больового синдрому.

Матеріали та методи.
На протязі останнього року в урологічному відділенні ГВКГ розпочато лікування хворих сечокам'яною хворобою методом контактної лазерної літотрипсії на апараті «Dornier Medilas H20».(фото1).Суть метода полягає в безпосередній руйнівній дії на конкремент гольмієвого лазера, який передається по світловоду через уретерофіброскоп (фото2).
Даним методом проліковано 35 пацієнтів ( 5 з них-жінки).Вік хворих коливався від 25 до 60 років, у середньому склав 32 роки. Перед літотрипсією хворим проводились загальноклінічні обстеження сечі та крові, УЗД, екскреторна урографія. Розмір каменів складав від 5мм до13 мм ( у середньому – 8-10 мм). У 5 (14%) хворих мав місце камінь верхньої третини , у 10(28,5%) – середньої третини, у 20 (57%) -нижньої третини сечоводу. Дроблення каменя відбувалося за один сеанс з візуальним видаленням уламків конкремента. Потужність та частота лазерного імпульсу залежала від щільності та розміру каменя, підлягала корекції в кожному випадку. При візуалізації конкременту починали уретеролітотрипсію випромінюванням гольмієвого лазера безконтактним методом, поява на поверхні каменю ”ямочок“ й ”щілин“ свідчило про його м'яку структуру. При ”м'якому“ камені літотрипсія безконтактним методом вимагало відносно тривалого часу. При впливі на "м'які" камені гольмієвим лазером у контактному режимі виникав краплинний ефект ”пропалювання“ у місці додатка лазерного волокна. У подібних випадках впливали лазером па периферичну частину каменю й, сполучаючи контактний метод з безконтактним, зменшували розмір каменю шляхом руйнування уламків до невеликого розміру (приблизно 0.3 см у діаметрі). Уламки виводились (по можливості) з сечоводу за допомогою щипців або відходили самостійно .
Фото3.Лазартрод підведений до каменя сечовода.
Фото 4.Множинні уламки каменя після сеансу КЛТ.

Результати. Конкременти вдалося роздробити та видалити у 32 (91,4%) пацієнтів. У трьох пацієнтів ми не змогли виконати фіброуретероскопію із-за звуження та девіації предміхурового відділу сечовода. Після сеансу контактної лазерної літотрипсії у 8(22,8%) хворих мало місце загострення хронічного пієлонефріту, у 3 (8,5%) - короткотривала макрогематурія, у 2 (5,7%) пацієнтів- короткочасні дизуричні явища, що потребувало призначення антибактеріальної терапії. Післяопераційний період складав 2-3 доби.

Висновок.

 1. Гольмієва лазерна літотрипсія є ефективним методом дроблення конкрементів сечоводу при їх будь-якому мінеральному складі, розмірах до 1 см, рідше 1,5 см, локалізації й тривалості знаходження.
 2. Техніка гольмієвої лазерної літотрипсії повинна бути різна - залежно від мінерального складу, розмірів, локалізації й тривалості знаходження конкременту в сечоводі.
 3. Перевагою гольмієвої лазерної літотрипсії перед іншими методами контактної літотрипсії є його висока ефективність при дробленні ”твердих“ фіксованих каменів.
 4. Лазерна літотрипсія є альтернативою при неможливості проведення ДЛТ або для усунення ускладнень(«кам'яна доріжка») після сеансу ДЛТ.

Література.

 1. Возианов С.А.(2001).Малоинвазивные методики в урологии и нефрологии.Новые медицинские технологии.4. 50-51.
 2. Кульчавеня Е.В.(2003) Лазерная хирургия в урологии.Урология.2. 63-68.
 3. Лопаткин Н.А.(1997).Эндоскопическая уретеролитотрипсия гольмиевым лазером. Урология и нефрология.3. 25-29.
 4. Cheung M.C.,Lee F,Leung Y(2003) A prospective randomized controlled trial on ureteral stenting after uretroscopic holmium laser lithоtripsy.Journal of Urology.Vol.169.4.1257-1260
 5. Lu H.,Ryan R.,Teichmann M.(2003) Stone retropulsion during Holmium:YAG lithotripsy. Journal of Urology.Vol.169.3.881-885

 

<