1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Отчет о научной, изобретательской и рационализаторской работе клиники урологии за 2011 год.

1. Выполнение плановых научных тем.
Лікарями відділення виконано:
Валерко Д.О. - 50% обсягу кандидатської дисертації,
Гутвертом Р.В. - 40% обсягу кандидатської дисертації.

2. Опубликовано научных статей за пределами ГВМКЦ.

 1. Головко С.В. Фотocелективна вапоризація простати: досвід 60 операцій. / Головко С.В., Савицький О.Ф. // Здоровье мужчины. // За ред. И. И. Горпинченка // Национальная академия медицинских наук Украины. ГУ «Институт урологии НАМН Украины». – Київ. – 2011. - №1.
 2. Головко С.В. Порівняння периопераційних показників хірургічного лікування у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози із застосуванням трансуретральної резекції та фотоселективної вапоризації. / Головко С.В. // Здоровье мужчины. // За ред. И. И. Горпинченка // Национальная академия медицинских наук Украины. ГУ «Институт урологии НАМН Украины». – Київ. – 2011. - №2.
 3. Головко С.В. Лазерні технології в лікуванні обструктивної форми аденоми передміхурової залози. / Головко С.В. // Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. – Київ. - 2011.
 4. Головко С.В. Використання електрозварювального та термоструминного методів під час виконання операцій на нирках та сечовому міхурі в експерименті. / С. О. Возіанов, Ю. О. Фурманов, С. В. Головко, Р. В. Гутверт. // Таврический медико-биологический вестник. // За ред. А. А. Бабанина // Кримський державний медичний університет ім. С. І. Гергієвського. – Київ - №4. – Том 14. - 2011.
 5. Головко С.В. Перший досвід застосування фотоселективної лазерної вапоризації в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози в Україні / Головко С.В.// Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії – 2011 - №1.
 6. Головко С.В. Фотоселективна вапоризація простати в порівнянні з трансвезикальною відкритою аденомектомією при об’ємі передміхурової залози більше 80 см3 - результати рандомізованого проспективного дослідження. //Головко С. В., Савицький О. Ф. // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії – 2011 - №2.
 7. Головко С.В. Ускладнення трансуретральної резекції доброякісної гіперплазії передміхурової залози: частота, профілактика, лікування (огляд літератури). / Головко С.В. // Урологія. // За ред. О. Ф. Возіанова // Інститут урології Академії медичних наук України, Дніпропетровська державна медична академія. // №3 2011. Стор. 32-36.
 8. Головко С.В. Фотоселективна вапоризація простати в лікуванні пацієнтів високого ризику при гострій затримці сечі. //Головко С. В., Савицький О. Ф. // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії – 2011 - №4.

Сдано статей в печать за пределы ГВКМЦ.

 1. Головко С.В. Оцінка ефективності фотocелективної вапоризації доброякісної гіперплазії передміхурової залози / С. О. Возіанов, Ю. О. Фурманов, С. В. Головко, Р. В. Гутверт. // Таврический медико-биологический вестник. // За ред. А. А. Бабанина // Кримський державний медичний університет ім. С. І. Гергієвського.
 2. Головко С.В. Результати лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози із застосуванням трансуретральної резекції простати / Головко С.В., Савицький О.Ф. // Одесский медицинский вестник.

3. Сделано докладов в Украине.

 1. Савицький О.Ф. Сучасні аспекти лікування хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози // Науково-практична конференція. – Київ. – Березень. 2011.
 2. С. О. Возіанов, Ю. О. Фурманов, С. В. Головко, Р. В. Гутверт. Використання електрозварювального та термоструминного методів під час виконання операцій на нирках та сечовому міхурі в експерименті. / VІ збори хірургів та анестезіологів МО України. – Севастополь. – Вересень. 2011.
 3. Гутверт Р.В. Застосування технології електрозварювання при операціях на нирках // Конференція молодих вчених Української військово-медичної академії. – Травень. 2011.

3. Сдано докладов в СНГ.
Нет.

4. Сдано докладов в Европе, Америке.
Нет.

5. Сдано докладов в Киевском научном обществе.
Нет.

6. Сделано докладов на циклах ГВКМЦ.
Нет.

7. Получено патентов, положительных решений на выдачу патента, номера заявки, номера заявки на патент.
1) Деклараційний патент на корисну модель u 2011 06687 від 30.05.2011. Костєв Ф.І., Головко С.В. Спосіб ендоскопічного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози при неможливості ідентифікації вічок сечоводів.
2) Патент на корисну модель № 58864 від 26.04.2011. Возіанов С.О., Погорелова Н.М., Валерко Д.О., Ладнюк Р.Є. Спосіб зупинки кровотечі при черезшкірній пункційній нефростомії.

8. Издано методических рекомендаций, директив, пособий, монографий.
Нет.

9. Участие в испытании лекарств, аппаратов, инструментов.
Клінічне дослідження: “Рандомізоване, відкрите багатоцентрове дослідження порівняння комбінації кабазітаксела у дозах 25 мг/м2 і 20 мг/м2 з преднізолоном один раз на три тижні і комбінації доцетаксела з преднізолоном у пацієнтів з метастатичним резистентним до кастрації раком передміхурової залози, які раніше не отримували хіміотерапію”. Код протоколу: EFC11784.

10. Участие в работе съездов, научных конференций.

 1. Майстер-клас професора Альтхауза (Германія). Місце проведення – клініка урології ГВМКЦ. Січень 2011.
 2. Майстер-клас професора Галямова (Росія). Місце проведення – Лікарня ДУС. Квітень 2011.
 3. Майстер-клас оперативної андрології. Місце проведення – Париж (Франція). Травень. 2011.
 4. Майстер-клас операцій з приводу раку сечового міхура. Місце проведення – Ялта. Жовтень. 2011.
 5. Майстер-клас операцій з приводу раку передміхурової залози. Місце проведення – Інститут урології АМН України. Листопад. 2011.
 6. Зїзд онкоурологів Росії. – Москва – Жовтень. 2011.
 7. Науково-практична конференція “Рандомізоване, відкрите багатоцентрове дослідження порівняння комбінації кабазітаксела у дозах 25 мг/м2 і 20 мг/м2 з преднізолоном один раз на три тижні і комбінації доцетаксела з преднізолоном у пацієнтів з метастатичним резистентним до кастрації раком передміхурової залози, які раніше не отримували хіміотерапію”. – Лісабон (Португалія) – Червень. 2011.
 8. Конференція «Малоінвазивні технології в урології», яка відбулась 16-17 лютого 2011 року в м. Яремче.
 9. Науково-практична конференція «Сучасні аспекти лікування хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози». – Київ. – Березень. 2011.
 10. Науково-практична конференція «Актуальні питання онкоурології». Алушта. Червень. 2012.
 11. Науково-практична конференція «Актуальні питання онкоурології». Судак. Вересень. 2012.
 12. ХІІ з’їзд онкологів України. Судак. Вересень. 2012.
 13. VІ збори хірургів та анестезіологів МО України..– Севастополь. – Вересень. 2011.
 14. Конференція молодих вчених. Українська військово-медична академія. – Київ. – Травень. 2011.

Сдано отчетов в научное бюро ГВКМЦ о работе съездов, конгрессов.

 1. Майстер-клас професора Альтхауза (Германія). Місце проведення – клініка урології ГВМКЦ. Січень 2011.
 2. Майстер-клас професора Галямова (Росія). Місце проведення – Лікарня ДУС. Квітень 2011.
 3. Майстер-клас оперативної андрології. Місце проведення – Париж (Франція). Травень. 2011.
 4. Майстер-клас операцій з приводу раку сечового міхура. Місце проведення – Ялта. Жовтень. 2011.
 5. Майстер-клас операцій з приводу раку передміхурової залози. Місце проведення – Інститут урології АМН України. Листопад. 2011.
 6. Зїзд онкоурологів Росії. – Москва – Жовтень. 2011.
 7. Науково-практична конференція “Рандомізоване, відкрите багатоцентрове дослідження порівняння комбінації кабазітаксела у дозах 25 мг/м2 і 20 мг/м2 з преднізолоном один раз на три тижні і комбінації доцетаксела з преднізолоном у пацієнтів з метастатичним резистентним до кастрації раком передміхурової залози, які раніше не отримували хіміотерапію”. – Лісабон (Португалія) – Червень. 2011.
 8. Конференція «Малоінвазивні технології в урології», яка відбулась 16-17 лютого 2011 року в м. Яремче.
 9. Науково-практична конференція «Сучасні аспекти лікування хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози». – Київ. – Березень. 2011.
 10. Науково-практична конференція «Актуальні питання онкоурології». Алушта. Червень. 2012.
 11. Науково-практична конференція «Актуальні питання онкоурології». Судак. Вересень. 2012.
 12. ХІІ з’їзд онкологів України. Судак. Вересень. 2012.
 13. VІ збори хірургів та анестезіологів МО України..– Севастополь. – Вересень. 2011.
 14. Конференція молодих вчених. Українська військово-медична академія. – Київ. – Травень. 2011.


Начальник клініки урології
к.м.н., полковник м/с Головко С.В.

<