1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Казмірчук Анатолій Петрович

Начальник Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь” генерал-майор медичної служби.
Народився 26 червня 1970 року в селі Шевченково Хмельницького району Вінницької області.
В 1993р. закінчив факультет підготовки лікарів для Військово-морського флоту Військово-медичної академії імені С. Кірова.
З 1993 року - по 1996 рік слухач факультету підготовки військових лікарів УВМА.
З 1996 року - по 1997 рік начальник відділення (загально-лікарської допомоги) Центральної поліклініки МО України.
З 1997 року -по 2005 рік старший ординатор нефрологічного відділення клініки урології та нефрології.
З 2005 року - по 2011 рік начальник нефрологічного відділення клініки нефрології та урології.
З 2011 року - по 2012 рік Провідний терапевт Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної Зірки центру „Головний військовий клінічний госпіталь”.
З 2012 року по теперішній час - начальник  Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь”.
В 2016 році - закінчив Національну Академію Державного Управління при Призеденті України.
Заслужений лікар України. Кандидат медичних наук. 
Нагороджений медалю "За 10 років в Збройних силах України", медалю "За 15 років в Збройних силах України", медалю "За сумлінну службу" II ст., відзнакою МОУ "Доблесть і честь", медалью "За сумлінну службу" I ст., почестним нагрудним знаком "За досягнення у військовій службі" II ст., відзнакою МОУ "Знак пошани".

 
Циц Олександр Віталійович

Заступник начальника Національного військового-медичного клінічного центру ''Головний військовий клінічний госпіталь''– з клінічної роботи, підполковник  медичної служби.
Народився 22 липня 1974 року в селі Нове-Поріччя Городоцького району
Хмельницької області. Закінчив Вінницький Державний медичний Університет
імені М.І.Пирогова у 1997 з відзнакою. З 1997 по 1999 рік - магістратура за спеціальністю
"урологія".
З 1999 по 2001 - ординатор Військово-медичного центру Повітряних Сил України.
З 2001 року - ординатор урологічного відділення Медичного центру Повітряних Сил України.
У 2011 році - навчався у Військовій акдеемії м. Відень, Австрія.
З 2012 - 2013 рік - лікар-уролог військового госпіталю м. Ульм, Німеччина.
у 2014 - 2015 роках неодноразово приймав участь у АТО в складі мобільних груп та Військово-мобільного госпіталю.
З грудня 2015 року - заступник начальника Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" з клінічної роботи.
У 2004 році захистив кандидатську дисертацію.

 
Хоменко Ігор Петрович

Заступник начальника Національного військового-медичного клінічного центру ''Головний військовий клінічний госпіталь''– Головноий хірург МО України, полковник  медичної служби.
Народився 5.06.1965 р. в с.Патюти, Козелецького району, Чернігівської області.
В 1988 р. закінчив з відзнакою Ленінградську військово-медичну академію ім. С.М.Кірова.
З 1992 по 1094 р. – навчався на факультеті керівного складу по хірургії  ВМедА ім. С.М.Кірова.
В 1995 р. закінчив клінічну ординатуру КМАПО ім. П.Л.Шупика в м. Києві.
З 1996р. проходив службу в Українській військово-медичній академії на посадах викладача, старшого викладача та заступника начальника кафедри ВМедА.
В 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а в 2013р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
В 2014р. присвоєне вчене звання професор.
В 2015 р. призначений на посаду заступника начальника НВМКЦ «ГВКГ» - Головний хірург МО України.  
Заслужений лікар України. Хірург вищої категорії. За фахом - абдомінальний хірург. Виконує складні оперативні втручання при бойовій травмі, онкологічних захворюваннях органів черевної порожнини, оперативні втручання на органах панкреодуоденальної зони та печінці, а також лапороскопічні операції.

 
Мясников Георгій Вікторович

Заступник начальника Національного військового-медичного клінічного центру ''Головний військовий клінічний госпіталь'' – Головноий терапевт МО України, полковник  медичної служби. Народився 19 січня 1962 року в м. Києві.
З 1978 по 1982рр. навчався у Київському медичному інституті.
В 1984р. поступив на військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті.
З 1989 по 1992р навчався на факультеті керівного медичного складу  військово-медичної  академії  ім. С.М.Кірова  в м. Санкт-Петербург.
З 1984р. по 1985р. - командував учбово-медичним взводом окремого медичного батальону, з 1985р.по 1986р. був старшим ординатором госпітального взводу (терапевтичного відділення) окремого медичного батальону.
З 1986р. по 1989р. - служив командиром цього ж госпітального окремого медичного батальону.
Після закінчення факультету керівного складу військово-медичної академії у 1992р.  проходить службу у Національному військовому клінічному центрі «Головний військовий  клінічний госпіталь» на посадах:
З 1992р. - ординатор відділення невідкладної терапії, потім старший ординатор  інфарктного відділення, старший ординатор відділення кардіологічної реанімації.
З 1996р. по 2000р. - начальник відділення кардіологічної реанімації.
З 2000р.  по 2008р. начальник клініки кардіології Головного військового  клінічного госпіталю – Головний кардіолог МО.
З 2008р. по 2011р. займав посаду провідного терапевта Головного військово-медичного клінічного центру.
З 2011р. займає посаду заступника начальника Головного військово-медичного клінічного центру - Головного терапевта Міністерства оборони.
У квітні-травні 2015р. особисто приймав участь у АТО.
Є автором та співавтором «Керівництва з воєнно-польової терапії», 128 печатних наукових праць у вітчизняних журналах за переліком ВАК та медичних виданнях за кордоном, 18 методичних вказівок, є співавтором 7 патентів. У складі групи співавторів неодноразово займав призові місця на загально військовому конкурсі «кращій винахід року» за спеціальністю медицина.
Постійно, крім лікувальної та наукової діяльності, займається роботою з організації надання терапевтичної, в тому числі невідкладної допомоги у Збройних Силах, приймає активну участь в законотворчій діяльності за спеціальністю (накази Міністра оборони, Директора департаменту охорони здоров’я).
З 2014р. року є викладачем Української військово-медичної академії. Регулярно приймає участь у фахових конференціях.
У 2009р. отримав почесне звання «Заслужений лікар України».
У 1999р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю кардіологія, а у 2009р. докторську дисертацію за спеціальністю терапія.
Відзначений рядом нагород Міністра оборони та начальника Генерального штабу.

 
Гринчук Іван Григорович

Заступник  начальника Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь”з медичного постачання, полковник  медичної служби.
Народився  24 квітня 1968 року в  с. Драгасимів, Снятинського району, Івано-Франківської  області.
В 1986р. закінчив Запорізьке медичне училище.
В 1987р. проходив строкову службу.
В 1990р. закінчив 3 курси фармацевтичного факультету Запорізького медичного інституту.
У 1992р.- військово-медичний факультет при Томському медичному інституті.
З 1994р. проходив службу начальником аптеки військового госпіталю  Одеського військового округу.
В 1998р. закінчив Українську військово-медичну академію.
З 1998р. - викладач кафедри військової фармації військового медичного інституту Української військово-медичної академії.
У 2000р. призначений заступником начальника Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної Зірки центру „Головний військовий клінічний госпіталь” з медичного постачання. Кандидат фармацевтичних наук, доцент.
Нагороджений медалю „Захисник Вітчизни”, відзнаками Міністерства  оборони  України -  „Знак пошани”, „Доблесть і честь”,  почесним   званням „Заслужений  працівник охорони здоров’я   України”, медаль „За сумлінну службу” ІІ ст. та  4  ювілейними медалями.

 
Павлюк В'ячеслав Володимирович

Заступник  начальника Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь” з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби, полковник. Народився 4 травня 1969 року в м. Сороки.
В 1990р закінчив Ярославське вище військове фінансове училище ім. генерала армії А.В. Хрульова.
З 1990 - 1992 рр. проходив службу помічником начальника фінансової служби у м. Чортків, начальником фінансової служби авіаційно-технічної бази.
З 1993 р. - помічником командира авіаційної бази з фінансово-економічної роботи - начальником фінансово-економічної служби у м. Саки АР Крим.
З 1999 р. - начальник фінансової служби управління Морської авіаційної групи ВМС України.
З 2000 - 2001 рр. приймав участь у бойових діях у складі Національного елементу забезпечення миротворчих сил у Косово.
В 2002 р. - Військовий інститут Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
З липня 2002 р. - старший викладач кафедри фінансів військового інституту Київського Національного університету ім.Т.Г.Шевченка.
З листопада 2002 р. - начальник відділу (фінансового та бухгалтерського обліку) фінансово-економічної служби Головного військового клінічного госпіталю.
З 2004 р. - помічник начальника госпіталю - начальник фінансово-економічної служби.
З 2006 р. призначений заступником начальника центру з фінансово-економічної роботи - начальником фінансово-економічної служби госпіталю.
Нагороджений медаллю НАТО „За участь у миротворчій операції у Косово”, відзнакою Міністерства оборони України „Знак пошани” та 3-ма медалями.

 
Лашин Олександр Іванович

Заступник  начальника Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь” з оперативно-медичного управління - начальник оперативно-медичного управління, полковник.
Народився 9 вересня 1965 року в місті Ставрополь, Російська Федерація.
В 1982 році після закінчення середньої школи вступив до Ставропольського медичного інституту.
В 1988 році закінчив Військово-медичний факультет при Саратовському Державному медичному інституті.
В період з 1988 р. по 1999 р. проходив військову службу на різних посадах у військової ланці Радянської Армії СРСР та в Збройних Сил України.
З листопаду 1999 року по травень 2011 року на різних посадах проходив військову службу в медичному відділі Адміністративно-господарчого управління Генерального штабу Збройних Сил України.
З травня 2011 року – заступник начальника Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної Зірки центру «Головний військовий клінічний госпіталь» – начальник оперативно-медичного управління.
Лікар-терапевт вищої категорії.
Лікар-спеціаліст «Управління охороною здоров’я», вищої категорія.
В 2016 році - закінчив Національну Академію Державного Управління при Призеденті України.
Нагороджений багатьма відзнаками Міністерства оборони України та почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.

 
Пєров Геннадій Борисович

Заступник  начальника Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь” по роботі з особовим складом - начальник відділу по роботі з особовим складом, полковник.
Народився 23 січня 1963 року в м. Києві.
У 1984р. закінчив Львівське вище військово–політичне училище. По закінченню училища три роки проходив військову службу на посадах, пов'язаних з вихованням особового складу,  в окремому автомобільному батальйоні Київського військового округу.
З 1987 по 1991 рік – помічник начальника політвідділу тилу  Київського військового округу.
У 1986 році приймав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
З 1992 року – офіцер (по правовому вихованню) соціально-психологічної служби Головного військового клінічного госпіталю, з 1995 року – старший офіцер (по правовому вихованню), згодом    старший офіцер (з морально - психологічного забезпечення військової дисципліни).
З 2000 року  - заступник начальника госпіталю з виховної роботи.
З 2000 -2004 р.р. – депутат Печерської районної у м. Києві ради.
У 2001 році з метою вивчення світового досвіду капеланської служби у складі української делегації приймав участь у паломническій місії  до Лурду (Франція).
В 2008 році в, зв'язку з переходом закладу на штат Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ», призначено заступником начальника центру з гуманітарних питань – начальником відділення.
У 2011 році, після закінчення Переяслав-Хмельницького державного педагогічного  університету, отримав ступінь «Магістр управління навчальним закладом».
З вересня 2015 року працює на посаді заступника начальника Національного військово - медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» по роботі з особовим складом – начальником відділу.
В 2015 році присвоєне почесне звання  «Заслужений працівник соціальної сфери України». Нагороджений відзнаками Міністерства оборони України «Знак пошани», «Ветеран військової служби», почесною відзнакою Міністерства надзвичайних ситуацій України та 5 ювілейними медалями.

 
Гетьманський Віталій Петрович

Заступник  начальника Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь” з логістики - начальник відділу логістики, полковник.
Народився 21 квітня 1971 року в м. Слав’янськ Донецької обл.
У 1993р. закінчив Нижегородське вище військове училище тилу за спеціальністю «Командно-тактичне продовольче забезпечення».
З 1993 р. по 1996 р. проходив службу начальником продовольчої та речової служби батальону забезпечення навчального  процесу Академії Збройних Сил України.
З 1996 р. по 1997 р. – помічник начальника відділу територіального забезпечення військ 229 продовольчої бази ЗСУ.
З 1997 р. по 1999 р. – начальник продовольчої служби тилу Київського військового училища зв’язку  (КВІРТУ).
З 1999 р. по 2001 р. – начальник  продовольчої служби військового інституту Національного університету України.
З 2001 р. по 2005 р. – заступник начальника ліцею з матеріально-технічного забезпечення – начальник відділення матеріально-технічного забезпечення  Київського військового ліцею ім. І.Богуна.
У 2005р. закінчив Національну академію оборони України за спеціальністю «Організація тилового забезпечення військ (сил)».
У 2005 р. призначений у Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр «ГВКГ» начальником продовольчої служби відділу матеріально-технічного забезпечення.
З 2008 р. – начальник продовольчої та речової служби відділу логістики.
В 2009 р. призначений  на посаду заступника начальника центру з логістики та виконує обов’язки  по теперішній час.
Нагороджений відзнаками Міністерства оборони України:  «Знак пошани»;  «Вірність та честь» II ст.,  «За сумлінну службу» I ст., «За сумлінну службу» II ст.,  «За досягнення у військової службі» II ст., «За зразкову службу у ЗСУ» III ст.,; «15 років Збройним Силам України»; «Захиснику Вітчизни»; «60 років Перемоги в ВВВ»;  «Ветеран служби».

 
Гибало Ростислав Віталійович

Провідний хірург Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь”,полковник .
Народився 26 грудня 1971 року у місті Києві.
У червні 1997 року закінчив Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця і отримав кваліфікацію лікаря-педіатра.
У серпні 1997 року вступив до ВМІ УВМА, який закінчив у червні 2000 року за спеціальністю – хірургія.
З червня 2000 року і по грудень 2000 року проходив службу на посаді ординатора відділення невідкладної хірургії ГВКГ.
З грудня 2000 року по 10 квітня 2007 року - ординатор відділення абдомінальної хірургії ГВКГ.
З 10 квітня 2007 року по 17 червня 2008 року – старший ординатор відділення абдомінальної  хірургії ГВМКЦ «ГВКГ».
З 1 вересня 2010-2014 рік – начальник відділення абдомінальної хірургії з палатами для хіміотерапії ГВМКЦ «ГВКГ».
З 2014 року по теперішній час - Провідний хірург Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь”

 
Гончаров Ян Петрович

Провідний терапевт Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь”,полковник .
Народився 11.08.1968 р., в смт Комсомольське, Зміївського району Харківської області.
В 1985 р. поступив у Військово-медичну академію ім.. С.М. Кірова, м. Ленінград, на факультет підготовки лікарів для Ракетних та Сухопутних військ.
В 1991 р. закінчив академію. Був направлений в дивізію спеціальних військ КДБ СРСР на посаду начальника медичної служби - начальника медичного пункту окремого батальону.
З 1992 р. переведений на посаду лікаря полку і був направлений на Державний кордон з Молдовою за Наказом Президента України.
З 1993 р. переведений в учбово-авіаційний полк ХВВАУЛ.
З 1993 р. - слухач Військово-медичного відділення /при УДМУ/, терапевтичної гркпи.
З 1995 р., по закінченню цього відділення, працював в Науково-дослідному інституті проблем військової медицини, спочатку молодшим науковим співробітником, потім старшим науковим співробітником і начальником науково-дослідного відділу.
З 1997 р. переведений до Головного військового клінічного шпиталю на посаду старшого ординатора гематологічного відділення /з палатами реанімації та інтенсивної терапії/ клініки гематології.
З 2004 р. - начальник клініки Гематології з палатами реанімації та інтенсивної терапії.
З 2012 - Провідний терапевт Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь”.

 
Іванов Олександр Сергійович

Начальник Адміністративного відділу Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь”,підполковник .
Народився 20 лютого 1982 року у м. Полтава.
У 1999 році вступив до  Полтавського військового інституту зв’язку, який закінчив з відзнакою у червні 2004 року, та був направлений для подальшого проходження служби до  60-го Окремого Радіорелейного батальйону на посаду командира радіорелейного взводу.
З грудня 2006 року по липень 2007 року - заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи військової частини А0324.
У липні 2007 року направлений для подальшого проходження служби до Головного військового клінічного госпіталю на посаду начальника зв’язку.
У 2015 році призначений на посаду начальника Адміністративного відділу НВМКЦ "ГВКГ".
Нагороджений медалю "За 10 років в Збройних силах України", медалю "За 15 років в Збройних силах України", почесним нагрудним знаком “За досягнення у військовій службі” II ст., медаллю “За сумлінну службу” III ст., памятним нагрудним знаком “За досягнення у військовій службі” I ст., відзнакою МОУ – медаль “15 років сумлінної служби”.

 
Кузнєцов Олександр Олегович

Начальник відділу кадрів і стройового Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь”,підполковник .
Народився 02 квітня 1970 року в с.Узин, Білоцерківського р-ну Київської області.
У 1991р. закінчив Воронізьке вище військове авіаційне інженерне училище
З 1991р. проходив службу  начальником групи газозабезпечення начальником станції.
З 1993 р. начальником групи газозабезпечення - начальником станції батальйону аеродромно-технічного забезпечення тилу в/ч 36747 (с.м.т. Озерне Житомирської обл.).
З 1996р. був начальником киснево-азотної станції роти (автотехнічної).
З 1998р. - начальник служби автомобільної та електрогазової техніки озброєння у Київському інституті Військово-Повітряних Сил.
З 2000 року призначений у Головний військовий клінічний госпіталь начальником автомобільної служби відділу матеріально-технічного забезпечення.
З 2005р. - заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення.
З 2008р. - начальник адміністративного відділу ГВМКЦ „ГВКГ”.
З 2015р. по теперішній - час начальник відділу кадрів НВМКЦ "ГВКГ".
Нагороджений  відзнакою МОУ "Доблесть і честь", медалю "За 15 років в Збройних силах України”, медалю "За сумлінну службу" ІІ ст., та  медалю "За сумлінну службу" І ст.

 
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Что лучше инжектор или карбюратор? Подробнее на странице http://kamael.com.ua