1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ЛІМФОМА ГОДЖКІНА


МКХ-10: C 81

Визначення захворювання
Лімфома (хвороба) Годжкіна (ЛГ; Hodgkin’s lymphoma) – первинне пухлинне захворювання лімфатичної системи, що супроводжується, насамперед, збільшенням лімфатичних вузлів, у яких на фоні клітинного поліморфізму виявляють атипові багатоядерні клітини Рід-Штернберга та одноядерні клітини Годжкіна, що становлять разом лише 1-2 % маси уражених лімфатичних тканин.

Мiжнародна гiстологiчна класифiкацiя розрiзняє, з одного боку, 4 морфологiчних варiанти класичної форми захворювання: збагачений лiмфоцитами, лiмфоїдного виснаження, нодулярний склероз та змiшаноклiтинний, а з іншого - нодулярний варiант лiмфоїдної переваги. Останній розглядається окремо, оскільки за своїми клінічними особливостями (млявий персистуючий перебіг), морфологічними відмінностями (наявність діагностичних крупних L і H клітин на тлі переважання лімфоїдних елементів, тоді як класичні клітини Рід-Штернберга зустрічаються вкрай рідко) та імунофенотиповими ознаками (CD20+, CD79a+, CD15-, CD30-) суттєво відрізняється від класичної форми ЛГ, та вимагає окремих підходів у лікуванні.

Клініка
Скарги: безсимптомне, однак помітне збільшення лімфатичних вузлів. Наступними за частотою скаргами після лімфаденопатії є наявність так званих системних інтоксикаційних (В-) симптомів, до яких належать прогресуюча втрата ваги з наростаючою загальною кволістю, профузне пітніння та невмотивоване підвищення температури тіла різного ступеня, частіше в другій половині дня, яке може спонтанно зникати або має періодичний характер. В значній частині випадків для ЛГ характерним є генералізоване свербіння шкіри різної інтенсивності, внаслідок якого можна спостерігати численні сліди подряпин.
Огляд хворого: Лімфатичні вузли здебільшого є твердими, малорухливими та неболючими, можуть утворюватись конгломерати внаслідок поширення на сусідні локуси лімфатичної тканини, що є особливістю присутності цієї пухлини в організмі. Серед периферичних груп лімфатичних вузлів найчастішим локусом первинного ураження є нижньошийні та надключичні, дещо рідше - аксилярні, а також в середніх та верхніх ділянках шиї. Частим при ЛГ є ізольоване інтраторакальне збільшення лімфатичних мас, переважно переднього середостіння. Останні, як і конгломерати периферичних вузлів, нерідко досягають розмірів масивного пухлинного ураження ("bulky disease"), переважаючи своїм діаметром 1/3 поперечного розміру грудної клітки. Ураження селезінки, частіше без спленомегалії, характерне для ЛГ і є, щодо прогресування, ознакою пізніших стадій захворювання.

<