1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

УДК: 616.728.3+616.34:615.83

Ефективність комплексного лікування олігоостеоартрозу колінних суглобів при супутній патології гастродуоденальної зони.

О.С. ЗУБРИЦЬКИЙ, А.Р. САПОЖНІКОВ, О.В. САПОЖНІКОВА

В статті показано, що застосування запропонованого нами варіанту фізіотерапевтичного лікування для терапії загострення олігоостеоартрозу колінних суглобів є клінічно ефективним та оптимальним при неможливості застосування нестероїдних протизапальних засобів у зв’язку із супутньою патологією гастродуоденальної зони.

Ключові слова: олігоостеоартроз колінних суглобів, захворювання гастродуоденальної зони, фізіотерапія.

Остеоартроз (ОА) є найбільш розповсюдженим (до 80%) захворюванням суглобів. Захворюваність на ОА в Україні складає 500, а розповсюдженість – 2200 на 100 тис. населення. Частота захворювання збільшується з віком і сягає 30% населення старше 45 років та 70% в осіб старше 65 років.
Колінні суглоби, поряд з кульшовими, найбільш часто вражаються при ОА, суттєво погіршують якість життя хворих, часто призводить до тимчасової втрати працездатності та навіть інвалідності.
Зменшення больового синдрому при ОА є пріоритетним напрямом лікування при загостренні захворювання. Крім того, метою терапії також є запобігання подальшим дегенеративним змінам хряща колінних суглобів, покращення (нормалізація) функціональної рухливості суглобів.
Основою терапії загострення ОА з наявністю больового, запального синдромів є застосування нестероїдних (менш часто - стероїдних) протизапальних засобів, які протипоказані при супутніх ураженнях гастродуоденальної зони (наявність ерозивних чи виразкових змін нижньої третини стравоходу, шлунка чи 12-палої кишки, кровотечі з верхніх відділів щлунково-кишкового тракту в анамнезі). Тому, за наявності вказаних змін гастродуоденальної зони, особливо актуальним є застосування альтернативних ефективних методів лікування (місцеве лікування, внутрішньосуглобове введення ліків, фізичні методи лікування).
В даний час доведена доцільність та ефективність багатьох фізичних методів в лікуванні болю, що визивається запальними та дегенеративно-дистрофічними змінами [1-5]. До таких фізичних методів лікування відноситься електрофорез місцевих анестетиків, застосування імпульсних струмів, імпульсна магнітотерапія, лазеротерапія, ультразвукова терапія, дециметрова та сантиметрова хвильова терапія, електричне поле УВЧ, місцеві ультрафіолетові опромінення, різні варіанти біорезонансної терапії, масаж, гідротерапія, лікувальна фізкультура. Задачею фізіотерапії в хворих на ОА колінних суглобів є досягнення знеболюючого, протизапального, розсмоктуючого, трофічного, гіпосенсибілізуючого ефектів: блокувати патологічну больову імпульсацію та збудувати нову домінанту в центральній нервовій системі, зняти спазм мускулатури, досягнути регулюючого впливу на обмін речовин та кровообіг в ділянці колінних суглобів, стимулювати регенераторні процеси в колінному хрящі, запобігти атрофії та укріпити м'язи нижніх кінцівок, збільшити рухливість колінних суглобів.
Мета роботи – оцінити ефективність фізичних методів лікування при загостренні остеортрозу колінних суглобів при наявності протипоказів до застосування нестероїдних протизапальних засобів.

Матеріали та методи.

В основу роботи покладено результати обстеження 35 хворих, які лікувались в кардіоревматологічному відділенні ГВМКЦ «ГВКГ» з остеоартрозом колінних суглобів в стадії загострення. Всі хворі були чоловічої статі, пенсіонери Збройних Сил. Вік хворих становив від 47 до 65 років, середній вік – 57±4,6 років. Особливості перебігу захворювання у хворих були наступні: всі хворі мали рецидивуючий перебіг захворювання, тривалість захворювання 8,5±4,6 років (від початку перших проявів захворювання), частота загострень 1 раз на рік або частіше протягом року була у 58% хворих, тривалість останнього загострення ОА до початку лікування в стаціонарі становила 1-3 доби у 79% хворих, 4-10 діб - у 21% хворих.
Дані щодо обстеження хворих заносились до розробленої реєстраційної карти. Діагноз хворих встановлювався на основі комплексного обстеження (об’єктивне обстеження з функціонального стану суглобів, рентгенологічне обстеження суглобів, загальноклінічні обстеження, тощо). Для об’єктивізації стану хворих із ОА колінних суглобів використовувались оцінка динаміка вираженості запальних змін за даними лабораторних аналізів крові, динаміка болю за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) [6] та за допомогою опитувальника 7-бальної самооцінки стану, розробленого Гаркаві Л.Х. та співав. (1998), який опосередковано свідчить про якість життя хворих [7]. За допомогою опитувальника 7-бальної самооцінки стану визначались наступні складові психофізіологічного стану організму в балах від -3 до +3 (семибальна шкала): тривожність, дратівливість, стомлюваність, пригніченість, працездатність за тривалістю та швидкістю, апетит, сон, оптимізм, активність. Більш високі величини свідчать про кращий, більш сприятливий для хворих психофізіологічний стан.
Двобічне ураження суглобів відмічалось у 11 (31,5%) хворих. У 21 (60%) хворого визначалась II клініко-рентгенологічна стадія ОА колінних суглобів, в 14 (40%) хворих – III клініко-рентгенологічна стадія ОА колінних суглобів. У 7 (20%) хворих були явища синовііту одного з колінних суглобів.

Всим хворим на ОА проводилась фіброгастродуоденоскопія. В них визначалась супутня патологія гастродуоденальної зони: пептична виразка шлунка у 2 (6%) хворих, пептична виразка дванадцятипалої кишки у 16 (46%) хворих, множинні ерозії шлунка та 12-палої кишки у 17 (49%) хворих. З них у 9 (26%) хворих визначався також ерозивний рефлекс-езофагіт (I та II ступеня за классифікацією Саварі и Міллера) [8], у 5 (15%) пацієнтів в анамнезі визначалась кровотеча з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. У зв’язку із діагностуванням вказаної супутньої гастроентерологічної патології хворим на ОА під час госпіталізації терапія нестероїдними протизапальними засобами не назначались. Контрольна фіброгастродуоденоскопія після курсу лікування проводилась у всих хворих з виявленими виразками шлунка чи дванадцятипалої кишки.
Всі хворі в стаціонарі отримували базисне медикаментозне лікування, середня тривалість комплексного лікування становила 16±3,5 доби. Таке лікування включало хондропротектори (хондроїтинсульфат по 750 мг 2 рази на тиждень, місцеве лікування - гідрокортизон-димексидні аплікації по такій схемі: суспензія гідрокортизону ацетату 2,5% - 5 мл + лідокаїн 2% - 2 мл + калія йодид 3% - 50 мл + димексид 50% - 50 мл, кетопрофенову чи ібупрофенову мазь на ділянку колінних суглобів. За наявності реактивного синовііту 3 хворим було застосоване внутрішньосуглобове введення 1 мл бетаметазону дипропіонату одноразово.
У зв’язку із виявленими змінами гастродуоденальної зони хворі отримували дієтичне харчування (в межах дієти №1 за Певзнером), омепразол по 20 мг 2 рази на добу, а в хворих із виявленим інфікуванням хелікобактерною інфекцією застосовували антихелікобактерну терапію згідно рекомендацій Маастрихт-3 [9].
Всім хворим також проводилась лікувальна фізкультура, об’єм якої та види вправ залежали від вираженості клінічної симптоматики та функціонального стану суглобів. Обмежувалось фізичне навантаження у вертикальному положенні, тривалість занять складала 30 хвилин щоденно, на курс 10-12 процедур.
Всі хворі в залежності від обсягу лікування були розділені на дві групи, співставимі за важкістю перебігу та стадією ОА. Хворі І групи (15 хворих) отримували тільки вищевказану терапію, хворі ІІ групи (20 хворих) крім вказаного вище лікування отримували також фізіотерапевтичне лікування. Воно включало запропоноване нами послідовне застосування наступних методів: електричне поле УВЧ на ділянку колінного (колінних суглобів) протягом 3 діб, діадинамотерапії з місцевими анестетиками на ділянку колінних суглобів протягом 1-4 доби, гальванізація сегментарної зони колінних суглобів на рівні Th12-L2 з 5 доби 7-10 процедур, міліметрова хвильова терапія на біологічно активні точки Е36 (цзу-сан-лі) та епігастрій з 4 доби 8-12 процедур та ультрафонофорез з 1% гідрокортизоновою маззю на ділянку колінних суглобів з 4 доби 7-10 процедур.
Методики вказаного фізіотерапевтичного лікування були наступними. Електричне поле УВЧ виконували на апараті «УВЧ-80» на ділянку колінного (колінних суглобів), поперечна методика, оліготермічна доза, 8 хвилин на суглоб, щоденно протягом 3 діб. Діадинамотерапію проводили на апараті «Діодинамік ДД 5А», струми КП, ДП, ДН по 3 хвилини на кожний вид струму, випрямлений режим, з введенням з анода 2% лідокаіна на ділянку колінного (колінних) суглобів, сила струму порогова до відчуття вібрації, щоденно протягом перших 4 діб. Гальванізація проводилась на апараті «Поток-1» на сегментарну зону колінних суглобів на рівні Th12-L2 хребта, паравертебральне розміщення прокладок, щільність струму 0,05 мА/см2, з 5 доби 7-10 процедур, щоденно. Міліметрова хвильова терапія проводилась на апараті «Поріг» на біологічно активні точки Е36 (цзу-сан-лі) справа та зліва, які знаходяться з латеральної сторони колінних суглобів та епігастрій по 10 хвилин на зону, зазор 5 мм від випромінювача, з 4 доби лікування, щоденно, 8-12 процедур. Ультрафонофорез виконували на апараті «УЗТ-101» з 1% гідрокортизоновою маззю, лабільно, на ділянку колінних суглобів, безперервний режим, потужність 0,8 Вт/см2, 8 хвилин на суглоб, з 4 доби, щоденно, 7-10 процедур.
Статистична обробка одержаних даних проводилась методами варіаційної статистики. Оцінка відмінностей між показниками проводилась за критерієм Стьюдента (t) та рівнем вірогідності (р).

Результати та їх обговорення.

Вираженість больового синдрому у хворих на ОА при госпіталізації коливалась від помірного до інтенсивного та становила за шкалою ВАШ 82±7,8 мм (100 мм за шкалою ВАШ відповідає самому сильному, нестерпному болю). За суб’єктивним сприйняттям цей біль відповідає сильному больовому синдрому. Всі обстежені хворі госпіталізувались у зв’язку із збільшенням больового синдрому та збільшенням ступеню функціональної недостатності колінних суглобів.
Динаміка вираженості больового синдрому в залежності від виду лікування в І та ІІ групах хворих показана в таблиці 1. 

Таблиця 1

Динаміка больового синдрому при загостренні остеоартрозу колінних суглобів під впливом фізіотерапевтичного лікування

до лікування

Групи хворих Рівень больового синдрому в ходу лікування (дні) за візуально-аналоговою шкалою (мм, M±m)
1 2 3 7 10 14 17
I 83,1±3,8 74,5±7,5 49,9±5,3 34,8±5,1 39,1±5,2 27,8±6,9 30±5,6 22±5,2
II 81±4,1 75,9±6,7 31,1±6,9 22±2,5* 24,8±6,9 11,5±3,3 10,3±3,1* 8,3±3*

Примітка: * - наявність розбіжностей (р<0,05) між І та ІІ групами хворих,

<